Slovenija, majhna dežela z veliko velikimi in zanimivi mostovi.
Kar nekaj, na poštnih znamkah in žigih seveda, jih je prikazanih v teh Koširjevih novicah.