Raziskovalni projekti v teku

Poštni miljni kamni

Filatelistična zveza Slovenije vodi projektno nalogo identificirati lokacije poštnih miljnih kamnov, ki jih je ob glavnih poštnih poteh v letih med 1820 in 1870 postavila Avstrijska poštna uprava, jih poslikati in popisati ter zapisati, kje se nahajajo danes (na mestu postavitve, v muzeju ali kjerkoli drugje). S tem želimo ohraniti pojavne ostanke razvoja poštne dejavnosti na naših tleh ter jih posredno zaščititi pred izginotjem. Poleg tega želimo locirati tudi poštne postaje.

Miljni kamen avstroogrske pošte na cesti z Ljubelja proti Koroški

Porto provizoriji

Skupina, ki raziskuje različne provizorične izdaje, s katerimi so s pretiski spreminjali namen znamk in doplačilnic (doplačilnih znamk) iz franko v porto ali obratno, na območju Slovenije in nekdanje Jugoslavije,prosi vse, ki razpolagajo s takim gradivom, za sodelovanje.

Gre za:

  • pretiske s strojem (natisnjene),
  • ročne PERTs – pretiskano z žigom,
  • izpisano z roko.

Prosimo za digitalne kopije (skene) gradiva z resolucijo vsaj 300 dpi in informacijo o gradivu, kolikor je lastnikom znana: o kraju in času uporabe in po čigavem nalogu so bili provizoriji narejeni. Vsi zbrani in obdelani podatki bodo objavljeni.

VEČ O PORTO PROVIZORIJIH si preberite v najnovejši številki Nove filateliji 4/2014, str. 6 do 11, ki je tudi na spletu (www.fzs.si – Nova filatelija).

Informacije in digitalne kopijepošljite na e-naslov: bojan.bracic@triera.net ali dario.filjar@gmail.com