ORGANI FZS

Zveza FZS

P.P. / POB 1584
SI-1001 Ljubljana, SLOVENIJA / SLOVENIA
E-mail: tajnik@fzs.si

Predsednik

mag. Bojan BRAČIČ, bojan.bracic@triera.net

Podpredsednika

dr. Peter SUHADOLC,
Igor PIRC

Blagajnik

dr. Peter KRAMAR
blagajnik@fzs.si

Glavni tajnik

Primož ČEBULJ, tajnik@fzs.si

Ostali člani IO FZS:

Veni FERANT,
dr. Veselko GUŠTIN,
Izidor JAMNIK,
Vekoslav KRAHULEC,
Stojan MAJDIČ,
Marjan MALIČ,
Mitja PELICON,
Alojz TOMC,
Ladislav ZAJC

Člani Nadzornega odbora:

predsednik mag. Boštjan PETAUER, bostjan.petauer@siol.net
Jože KEBER,
dr. Jože NEMEC,
Zdravko STRADAR
Slavko NOVAK, snovak657@gmail.com

Člani Častnega razsodišča:

Rikardo GROSELJ,
Boris LAVRENČIČ,
Mitja MIHELIČ,
Miro SANABOR

Uredniki:

Druge funkcije, ki jih opravljajo posamezniki iz FZS:

 • Člani organov svetovne, evropske in regionalnih zvez:
  • FIP komisija za tematsko filatelijo: dr. Peter SUHADOLC, predsednik in delegat,
  • FIP komisija za poštno zgodovino: dr. Veselko GUŠTIN, delegat,
  • FIP komisija za celine: Igor PIRC, delegat,
  • FIP komisija za maksimafilijo: mag. Boštjan PETAUER, delegat,
  • FIP komisija za mladinsko filatelijo: mag. Bojan BRAČIČ, delegat,
  • FEPA uprava: Igor PIRC, glavni tajnik,
  • Balkanfila: Igor PIRC, tajnik,
  • Alpe Jadran Filatelija: Igor PIRC, delegat,
  • Multilaterala: dr. Peter SUHADOLC, delegat
 • Ostale funkcije:
  • Člana Komisije za izdajo poštnih vrednotnic: mag. Bojan Bračič, Veni Ferant,
  • Člani programskega odbora Collecte: mag. Bojan BRAČIČ; dr. Veselko GUŠTIN, Tone SIMONČIČ,
  • Sodna cenilca za filatelijo: mag. Bojan BRAČIČ, Igor PIRC,
  • Knjižničarja knjižnice Antona Lavriča (FZS): Igor PIRC, ipirc711@gmail.com, dr. Veselko GUŠTIN, veselko.gustin@gmail.com
  • Zbiranje podatkov o priložnostnih izdajah društev: Vekoslav KRAHULEC, veko.krahulec@siol.net