ORGANI FZS

STRAN V UREJANJU,
Za aktualne podatke glej objavo na domači strani.

IZVRŠNI ODBOR

Naslov FZS / Address of FZS:
p.p. / POB 1584
SI-1001 Ljubljana
tajnik@fzs.si

Izvršni odbor Filatelistične zveze Slovenije

Predsednik

Sodnik FIP, predsednik FIP komisije za tematsko filatelijo, član Komisije za izdajo poštnih vrednotnic Pošte Slovenija, delegat Multilaterale
suhadolcpeter@gmail.compredsednik@fzs.si

Podpredsednika

Bojan Bračič, član programskega odbora
bojan.bracic@triera.net

Igor Pirc, Sodnik FIP, tajnik FEPA, član komisije za izdajo poštnih vrednotnic Pošte Slovenija, tajnik Balkanfila, delegat Alpe Jadran Filatelija
ipirc711@gmail.com

Glavni tajnik

Veni Ferant, urednik Nove filatelije
tajnik@fzs.si

Blagajnik

Peter Kramar
blagajnik@fzs.si

Člani:

Staša Prah, strahomira@gmail.com
Veselko Guštin, veselko.gustin@gmail.com
Izidor Jamnik, izidor.jamnik@gmail.com
Srečko Kogoj, srecko.kogoj@gmail.com
Vekoslav Krahulec, veko.krahulec@siol.net
Marjan Malič, marjan.malic@gmail.com
Marko Markač, markac.marko@cablex-m.si
Mitja Pelicon, član komisije za priznanja, mitja.pelicon@telemach.net
Alojz Tomc, član kom. za priznanja, alojz_tomc1@t-2.net
Lado Zajc, zajc.lado@gmail.com

Nadzorni odbor:

Boštjan Petauer, predsednik, koordinator FES, bostjan.petauer@siol.net
Mihael Hladnik, član, mihah@mail.amis.net
Jože Keber, član, joze.keber@amis.net
Zdenko Kalizan zdenko.kalizan@gmail.com
Zdravko Stradar, član, sonja.stradar@gmail.com

Častno razsodišče:

Srečko Beričič, srecko.bericic@yahoo.com
Tone Petek, tone.petek@t-1.si
Mitja Mihelič, mitja.mihelic2014@gmail.com
Matjaž Senčar, matjaz.sencar@gmail.com
Rikardo Groselj, pgroselj2@gmail.com