Sodni zbor pri FZS

1. Sodniška področja

FZS imenuje nacionalnega sodnika za eno ali več področij, ki jih sestavljajo razstavni razredi FIP:

Tradicionalno področje z razredi:

 • tradicionalna filatelija (tr)
 • poštna zgodovina (ph)
 • poštne celine (ps)
 • aerofilatelija (ae)
 • astrofilatelija (as)

Tematsko (TH) področje z razredi:

 • tematska filatelija (th)
 • maksimafilija (ma)
 • razglednice (pp)

Preostala področja (PR) z razredi:

 • mladinski razred (yo)
 • filatelistična literatura (li)
 • fiskalni razred – kolki (fi)
 • odprta filatelija (op)

Okrajšave za razrede so v glavnem angleške, saj so te najbolj razširjene. V glavnem sovpadajo s slovenskimi, razen pri poštni zgodovini (slov. pz), tematiki (slov. te), poštne celine (slov. pc), mladinski razred (slov. ml).

TL=Team Leader (vodja sodniške ekipe).
JF=Jury Fellow (Izbran sodnik / opravljen refreshment tečaj).
JT= Jury Trainer (vodja razredov FIP Jury Academy, ki podeljuje naziv Izbran sodnik).

2. Člani sodnega zbora pri FZS (2023)

Mednarodni sodniki:

Bojan Bračič FEPA OP TL
Veselko Guštin FIP PH JF
Igor Pirc FIP PS JF
Peter Suhadolc FIP TH TL, JF, JT
Veni Ferant FEPA OP, PP

Nacionalni sodniki:

Bojan BRAČIČ PR (op), ph, tr, ps, pp, li, th, yo, ma
Staša PRAH TH (th), yo, op
Veni FERANT PR (op), th, pp, yo, ma
Veselko GUŠTIN TR (ph), th, li, tr, fi, pp
Boštjan PETAUER TH (ma), ph, tr, ps, ae, pp, li
Igor PIRC TR (ps), ph, pp, fi
Peter SUHADOLC TH (th), tr, ps, ph, pp, li, op, yo, ma
Alojz TOMC TH (pp), tr, th, fi
Branko MORENČIČ PR (li), ph

LEGENDA
TR (x) in TH (x) = Primarno področje za katerega je sodnik strokovno usposobljen
xx = področje, na katerem ima sodnik razstavljen eksponat poleg primarnega področja ali izkušnje sojenja na FEPA/FIP ravni
yy = področje, ki ga sodnik obvlada

Pripravil Peter Suhadolc (suhadolcpeter@gmail.com)