Društvene izdaje

Filatelistična zveza Slovenije spodbuja društvene izdaje in jih v tekmovanju dejavnosti društev vsako drugo leto pri točkovanju tudi upošteva.

Podatke o izdajah vodi poverjenik Vekoslav Krahulec (veko.krahulec@siol.net).
Izdaje od 1991 do 2011 so na razpolago v albumih v Knjižnici FZS (donacija dr. Ivana Turka), novejše pa lahko vidite spodaj.

LETO 2021
  Društvo zbirateljev Sciurus Radovljica
  Društvo zbirateljev Verigar Brežice
  Društvo zbirateljev Ajdovščina Nova Gorica
  Filatelistično društvo Maribor
  Filatelistično društvo Žalec
  Filatelistično društvo Lovro Košir Škofja Loka
  Koroško filatelistično društvo
  Filatelistično društvo „Ivan Vavpotič“ Kamnik
  Filatelistično društvo Trbovlje
  Filatelistično društvo Slovenj Gradec
  Filatelistično društvo dr.Franjo Marušič Nova Gorica
LETO 2020
  Društvo zbirateljev Sciurus Radovljica
  Društvo zbirateljev Verigar Brežice
  Društvo zbirateljev Ajdovščina Nova Gorica
  Filatelistično društvo Ljubljana
  Filatelistično društvo Maribor
  Filatelistično društvo Žalec
  Filatelistično društvo Lovro Košir Škofja Loka
  Koroško filatelistično društvo
  Filatelistično društvo Slovenj Gradec
  Filatelistično društvo dr.Franjo Marušič Nova Gorica
LETO 2019
  Društvo zbirateljev Sciurus Radovljica
  Društvo zbirateljev Verigar Brežice
  Društvo zbirateljev Ajdovščina Nova Gorica
  Filatelistično društvo Ljubljana
  Filatelistično društvo Lovro Košir Škofja Loka
  Filatelistično društvo Maribor
  Filatelistično društvo dr.Franjo Marušič Nova Gorica
  Koroško Filatelistično društvo Ravne na Koroškem
  Filatelistični nuzmatični klub Celje
  Filatelistično društvo „Ivan Vavpotič“ Kamnik
LETO 2018
  Društvo zbirateljev Ajdovščina Nova Gorica
  Društvo zbirateljev Sciurus Radovljica
  Društvo zbirateljev Verigar Brežice
  Filatelistični nuzmatični klub Celje
  Filatelistično društvo dr.Franjo Marušič Nova Gorica
  Filatelistično društvo Lovro Košir Škofja Loka
  Filatelistično društvo Maribor
  Filatelistično društvo Ljubljana
  Koroško Filatelistično društvo Ravne na Koroškem
LETO 2017
  Društvo zbirateljev Sciurus
  Društvo zbirateljev Verigar Brežice
  Društvo zbiralcev Ajdovščina – Nova Gorica
  Filatelistično društvo „Ivan Vavpotič“ Kamnik
  Filatelistični klub Koper
  Filatelistično društvo Ljubljana
  FD Lovro Košir Škofja Loka
  Filatelistično društvo Maribor
  Filatelistično društvo Dr. Franc Marušič – Nova Gorica
  Filatelistično društvo Žalec
  Filatelistično društvo Slovenj Gradec
  Koroško filatelistično društvo
  Slovenski filatelistični klub Lovrenc Košir Trst
LETO 2016
  Društvo zbirateljev Sciurus
  Društvo zbirateljev Verigar Brežice
  Društvo zbiralcev Ajdovščina – Nova Gorica
  Filatelistični klub Koper
  Filatelistično društvo Ljubljana
  FD Lovro Košir Škofja Loka
  Filatelistično društvo Maribor
  Filatelistično društvo Dr. Franc Marušič – Nova Gorica
  Filatelistično društvo Žalec
  Filatelistično društvo Slovenj Gradec
  Koroško filatelistično društvo
  Slovenski filatelistični klub Lovrenc Košir Trst
LETO 2015
  Društvo zbiralcev Ajdovščina – Nova Gorica
  Društvo zbirateljev „VERIGAR“ Brežice
  FD „Dr. F. Marušič“ Nova Gorica
  Filatelistično društvo DRAVA Muta – Vuzenica
  Filatelistično društvo Idrija
  Filatelistični klub Koper
  Filatelistično društvo Ljubljana
  FD Lovro Košir Škofja Loka
  Filatelistično društvo Maribor
  Koroško filatelistično društvo
  Slovenski filatelistični klub Lovrenc Košir Trst
LETO 2014
  Društvo zbiralcev Ajdovščina – Nova Gorica
  Društvo zbirateljev Verigar Brežice
  FD „Dr. F. Marušič“ Nova Gorica
  Filatelistično društvo DRAVA Muta – Vuzenica
  Filatelistično društvo Idrija
  Filatelistični klub Koper
  Filatelistično društvo Ljubljana
  FD Lovro Košir Škofja Loka
  Filatelistično društvo Maribor
  Filatelistično društvo Slovenj Gradec
  Koroško filatelistično društvo
  Slovenski filatelistični klub Lovrenc Košir Trst
LETO 2013
  Društvo zbirateljev Verigar Brežic
  Filatelistično društvo DRAVA Muta-Vuzenic
  Filatelistično društvo „Ivan Vavpotič“ Kamnik
  Filatelistično društvo Ljubljana
  Filatelistično društvo Lovro Košir Škofja Loka
  Filatelistično društvo Maribor
  FD „Dr. F. Marušič“ Nova Gorica
  Filatelistično društvo Novo mesto
  Filatelistični klub Koper
  Slovenski filatelistični klub „Lovrenc Košir“ Trst
  Društvo zbiralcev Ajdovščina – Nova Gorica
LETO 2012
  Društvo zbirateljev Verigar Brežice
  Filatelistično društvo DRAVA Muta -Vuzenica
  Filatelistično društvo Idrija
  Filatelistično društvo „Ivan Vavpotič“ Kamnik
  Filatelistično društvo Lovro Košir Škofja Loka
  Filatelistično društvo Ljubljana
  Filatelistično društvo Maribor
  FD „Dr. F. Marušič“ Nova Gorica
  Filatelistični klub Koper
  Društvo zbiralcev Ajdovščina – Nova Gorica