Filatelistična knjižnica dr. Antona Lavriča

Knjižnica Filatelistične zveze Slovenije deluje v prostorih Filatelistične zveze Slovenije na Čopovi 11, v 3. nadstropju dvoriščne zgradbe Pošte Ljubljana 1101.

Knjižnica je namenjena vsem članom društev, ki so vključeni v Filatelistično zvezo Slovenije. Izkažejo se lahko ali s člansko izkaznico matičnega društva ali pa zanje posreduje predsednik filatelističnega društva. Nekatere knjige so zaradi svoje redkosti in pomembnosti na razpolago samo v prostorih knjižnice.

Pregled knjižnega fonda – strokovne literature, literature, periodike in fotokopij razstavnih: PREGLED in NOVOSTI POLETJE 2021

Bodoče donatorje prosimo, da poleg knjig posredujejo knjižničarju po e-pošti podatke o podarjeni literaturi (avtor, naziv knjige, letnica izdaje, jezik).

Jedro knjižnega fonda tvori donacija družine pokojnega zbiralca, raziskovalca in filatelističnega publicista dr. Antona Lavriča. Zato se je izvršni odbor odločil, da knjižnico poimenuje po njemu. Knjige so prispevali tudi drugi slovenski zbiralci Boštjan Petauer, Mihael I. Fock, dediči Zdeneta Skoka, Jože Velikanje in Igor Pirc, katerim se iskreno zahvaljujemo.

FZS se posebej priporoča za priročnike, kataloge ali druge specializirane članke, ki so koristni pripomoček zbiralcem in raziskovalcem , še posebej tradicionalne filatelije in poštne zgodovine, seveda pa tudi za vsa druga področja.

Glede na majhno pogostost izposoje, si je knjige mogoče izposoditi po predhodnem dogovoru s knjižničarjema: