ZADNJE NOVICE

60 LET PRVE PODELITVE BRALNE ZNAČKE IN POŠTA 2391 PREVALJE, 21. 5. 2021

22. maja 1961 so na Prevaljah, ob navzočnosti pisatelja Franceta Bevka, podelili prve bralne značke 119 bralcem. Bralna značka je gibanje nacionalnega pomena, ki skrbi za spodbujanje in ohranjanje bralne kulture od predšolske dobe do odraslosti. Gibanje vse sodelujoče spodbuja k branju, v zadnjem času pa je pomembno tudi z vidika medgeneracijskega povezovanja. Bralcem daje možnost neposrednega stika z ustvarjalci, povezanimi s knjigami. Poseben pomen ima Bralna značka tudi med slovenskimi zamejci, izseljenci in zdomci. Njihovo branje v slovenskem jeziku omogoča ohranjanje slovenskega jezika in slovenske identitete. Od 21. marca 2019 je vpisana tudi v razvid nesnovne kulturne dediščine Republike Slovenije. V mesecu marcu 2021 je Pošta Slovenija v počastitev jubileja izdala ilustrirano razglednico in žig prvega dne (ŽPD, 12. 3. 2021, 2391 Prevalje). Na vigred pa je Koroško filatelistično društvo (KFD) v sodelovanju z Občino Prevalje (ObPR), Osnovno šolo Franja Goloba Prevalje (OŠFG) in Društvom Bralna značka-ZPMS (DBZ) pripravilo, v počastitev 60-letnice prve podelitve Bralnih značk, priložnostni poštni žig (PPŽ, 2391 Prevalje, 21 5. 2021), priložnostno poštno ovojnico (KFD 233/2021), razglednico/maksimum-karto (KFD 234/2021), ilustrirano dopisnico/vabilo (KFD 235/2021) in dvoje osebnih poštnih znamk (nominal A in B). Celoten sklop je oblikoval Borut Bončina.

V Avli Družbenega doma na Prevaljah je Tone Petek (FNK Celje) postavil, v počastitev slovenske besede in slovenskih pisateljev, priložnostno filatelistično razstavo »Slovenska književnost na znamkah«. Razstava bo na ogled do sredine meseca junija 2021.

60 LET PRVE PODELITVE BRALNE ZNAČKE IN POŠTA 2391 PREVALJE

Priložnostna filatelistična razstavica na Pošti 1101 v Ljubljani – Okupacijske meje 1941-1945

FIRAMLA Razstava je ob upoštevanju sedanjega stanja planirana v prvo polovico novembra 2021, predvidoma med 14. in 19. novembrom. Točen datum bo sporočen v začetku junija 2021.
INDONESIA PRESTAVLJENO!
Balkanfila 2021 v Romuniji ODPOVEDANA!
VČLANI SE V FZS
Navodila za plačevanje članarine
STARA STRAN FZS
Pošta Slovenije
Pošta Slovenije

DONATORJI ZNAMK IN DRUGEGA FILATELISTIČNEGA GRADIVA ZA MLADE

TMS - Tehniški muzej Slovenije

Muzej pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu

Odprt vsak dan, razen ponedeljka in sobote, med 10. do 16. uro.

Flag Counter
7.1.2020

Razstava Philanippon 2021 bo na sporedu od 25. do 30. avgusta 2021

Philanippon 2021 bo na sporedu od 25. do 30. avgusta 2021 v mestu Yokohama, Japonska, v razstavišču Pacifico Yokohama, dvorani B in C. Razstavišče je na obali, zraven parkov in zabavišč. Do Yokohame, južno od Tokya, se lahko pripeljemo z vlakom v 30 minutah.

Slovenija je prijavila šest zbirk in eno prijavo v razredu literature. Slovenski komisar: Peter Suhadolc.

MULTILATERALA 2021, razstava 1. ranga

MULTILATERALA 2021, Avstrija, od 24. do 26. septembra 2021. Razstava 1. ranga, ki se odvija vsaki dve leti sodelovanjem Avstrije, Nemčije, Lihtenštajna, Luksemburga, Nizozemske, Slovenije in Švice, bo letos v mestu St. Pölten v Spodnji Avstriji. Razstava bo v Centru dogodkov VAZ St. Pölten, Kelsengasse 9. Vse informacije (v nemščini) na strani TUKAJ.

Razstava bo obsegala okoli 1000 vitrin. Slovenija bo prisotna z devetimi eksponati. Komisar FZS na razstavi: Peter Suhadolc, suhadolcpeter@gmail.com

Izšla je XXXI. številka Filatelističnega Zbornika FD Ljubljana

Zbornik FD Ljubljana na 185 straneh prinaša kopico zanimivega branja. Pri pisanju prispevkov so sodelovali že uveljavljeni pisci, pa tudi kak nov.

Iz vsebine: Rojstvo poštne znamke, zanimivosti o filateliji,, maksimum karte, zgodba o prvi ženski avtorici slovenskih razglednic, zgodba o najlepši Prešernovi razglednici, priložnostni poštni žigi 2020, pogodbene, premične, pismonoške in ukinjene pošte v letu 2020 in še kaj.

Cena Zbornika je 10 €, k čemur je treba prišteti še 2 € poštnine.

FD Ljubljana, ki že več kot 30 let izdaja Filatelistični Zbornik, ima na razpolago še nekaj izvodov naslednjih številk: 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 22, 21, 20, 19, 17, 15, 14, 13, 12, 6 in 1. Nekaterih številk je na razpolago samo še po en kos ali dva.

Cena za posamezen izvod je 5 €. Poštnina za posamezen izvod znaša 2 € (po povzetju 5 €), pri hkratnem naročilu več izvodov je odvisna od števila izvodov in načina plačila. Pri osebnem prevzemu poštnine ni; ta način priporočamo zlasti pri nabavi večjega števila izvodov.

Informacije in naročila na naslovu bostjan.petauer@siol.net.

XXXI. številka Filatelističnega Zbornika FD Ljubljana

Filatelistična razstava NOGOMET

Tone Petek, član Filatelističnega in numizmatičnega kluba Celje, je pripravil filatelistično razstavo NOGOMET. Razstava bo na ogled v prostorih celjskega CITYCENTRA od 23. marca 2021 do 3. aprila 2021 v času odprtja centra.

Društvo je izdalo tudi osebno znamko in razglednico, na voljo je tudi nekaj maksimumkart. Informacije so na voljo na FNK Celje (tone.petek@t-1.si in igor.topole@gmail.com).

Vabljeni tudi na ogled zanimive razstave.

Filatelistična razstava NOGOMET

Stenski koledar za leto 2019 ob stoletnici Verigarjev

Zveza FZS oziroma pripravljavci simpozija 100 let Verigarjev, prvih slovenskih poštnih znamk, so za slavnostno leto 2019 pripravili in založili stenski koledar, ki povzema vse najpomembnejše datume, vezane na zasnovo in izdaje Verigarjev. Koledar pokriva dogodke od oktobra 1918 do decembra 1919.

Koledar je bil natisnjen v nakladi 3000 izvodov, pol za namene Zveze in njenih članov, pol pa za Pošto Slovenije. Povzetek dogodkov je bil pripravljen tudi na posterju.
Za vse, ki koledarja nimajo, ga objavljamo v elektronski verziji, podatki in obletnice bodo lahko marsikomu v pomoč ali informacijo.

Stenski koledar za leto 2019 ob stoletnici Verigarjev

PPŽ in PPO v čast prvi obletnici neprekinjenega kvačkanja (Guinness) – na pošti 2373 Šentjanž pri Dravogradu

Spoštovani, obveščamo vas, da je Koroško filatelistično društvo (KFD, www.kfd.si), ob podpori Zdravka Kaca in skupine J&A2020, pripravilo v počastitev 1. obletnica potrditve Guinnessovega svetovnega rekorda v maratonu neprekinjenega kvačkanja priložnostni poštni žig (PPŽ), ki bo v sredo, 24. marca 2021 na uporabo na pošti 2373 Šentjanž pri Dravogradu. Istočasno je izšla tudi priložnostna poštna ovojnica (PPO) in osebna poštna znamka (OPZ). PPŽ je oblikoval Peter Močnik, OPZ in PPO pa Borut Bončina.

Na pošti 2373 Šentjanž pri Dravogradu (2373 Šentjanž pri Dravogradu 73) sta Ernest Knez (KFD) in Zdravko Kac postavila priložnostno filatelistično razstavo.

Koroško filatelistično društvo, zanj Borut Bončina

Obletnici neprekinjenega kvačkanja

Izšla je 19. številka Filatelističnega Vestnika FD Ljubljana

V majhni nakladi je izšla 19. številka Filatelističnega Vestnika FD Ljubljana, ki na skoraj 80 straneh prikazuje tekoče novice, nekaj pa je tudi prispevkov trajnejšega značaja. Ta številka je tiskana na boljšem papirju kot dosedanje, zato je tudi cena nekoliko večja in sicer 10 evrov, k čemur je treba prišteti še 2 evra poštnine.

Uspeli smo dobiti tudi nekaj malega starejših številk, ki so bile sicer že razprodane in sicer in sicer: 4, 6, 8, 10, 13. , 15, 16, 17 in 18. Od nekaterih je na razpolago le po en izvod. Cena posamezne številke je 5 evrov. Če pa jih vzamete vsaj 5, je cena 3 evre za kos. K temu je potrebno prišteti še poštnino, ki je odvisna od števila izvodov.

Naročila sprejema Boštjan Petauer, bostjan.petauer@siol.net, kjer lahko dobite tudi ostale informacije.

Izšla je 19. številka Filatelističnega Vestnika FD Ljubljana

V društvu Lovro Košir iz Škofje Loke smo izdali prvo letošnjo video številko Koširjevih novic

Priložnostni poštni žig in poštna ovojnica ob 525-letnici prve omembe cerkve sv. Barbare na Prevaljah

Obveščamo vas, da je Koroško filatelistično društvo (KFD, www.kfd.si) ob podpori Župnije Prevalje (www.zupnija-prevalje.si) pripravilo, v počastitev 525-letnice prve omembe cerkve sv. Barbare na Prevaljah, priložnostni poštni žig (PPŽ, 2391 Prevalje, 3. 3. 32021). istočasno je KFD izdalo tudi priložnostno poštno ovojnico (PPO, KFD 230/2021). PPŽ je oblikoval Peter Močnik, OPD pa Borut Bončina.

Na pošti 2390 Ravne na koroškem je Izidor Jamnik (KFD) postavil priložnostno filatelistično razstavo.

Priložnostni poštni žig in poštna ovojnica ob 525-letnici prve omembe cerkve sv. Barbare na Prevaljah

DOGODKI IN RAZSTAVE

Mednarodna filatelistična razstava CAPE TOWN 2021 v Južni Afriki ponovno preložena – v leto 2022

Namesto marca 2021 ali  novembrom 2021 v Cape Townu v Južnoafriški republik bo razstava pod geslom Pot v demokracijo pripravljena v letu 2022. Udeležili se je bomo tudi slovenski razstavljavci.

Vabljeni k prijavi zbirk, ki so doslej prejeli vsaj 75 točk na državni ali regionalni razstavi. Rok za prijavo zbirk slovenskemu komisarju Igorju Pircu (e-naslov; ipirc711@gmail.com) je podaljšan do 31. decembra 2021.

Vsem, ki ste se že prijavili, ni potrebno izpolnjevati novih prijav.

Mednarodna filatelistična razstava CAPE TOWN 2021 v Južni Afriki
Mednarodna filatelistična razstava CAPE TOWN 2021 v Južni Afriki

ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST FZS

Pet jezični filatelistični slovar

Filatelistično društvo Ljubljana je pred leti izdalo pet jezični (sl/ang/nem/fran/ital) filatelistični slovar. Obsega okoli 1000 gesel v vsakem jeziku. Je edini tak slovar, ki vključuje tudi slovenščino.

Slovar je koristen za vse uporabnike tujih filatelističnih katalogov kakor tudi za vse , ki zamenjujejo znamke s tujino.

Zdaj se je našlo še nekaj izvodov, ki so na razpolago po ceni 10 evrov + 2 evra za poštnino in pakiranje, skupaj torej 12 evrov.

Pet jezični filatelistični slovar

Nov komplet šaljivih maksimum kart FD Ljubljana

Pred leti je FD Ljubljana v majhni nakladi izdalo serijo 8 maksimum kart z odgovarjajočimi osebnimi znamkami na humoristično obarvano temo taborniškega /skavtskega življenja. Osnutke za razglednice je narisala priznana karikaturistka Aljana. Zdaj se je našlo še nehaj kompletov, sceni vseh 8 kartic so priloženi. Cena kompleta je 30 evrov, k čemur je potrebno prišteti še evro poštnine.

Naročila sprejema Boštjan Petauer, bostjan.petauer@siol.net.

Šaljive maksimum karte FD Ljubljana

Priložnostne izdaje in publikacije na zalogi

Eseji: Boč 1998, 50 let FZS 1999, Nogomet 2000, Viharnik 2003, Košir 2004, Srčki/Eros 2005, Muce 2006, Skavti 2007 ter Kugy 2008 po ceni 5 €/kos ter Braille 2009, Veverice 2010, Rožmarinka 2011, EPK Maribor 2012, Postojnska jama 2013, Trta 2014, 20 let PS 2015, Zvončki 2016, Arhitektura 2017, Velika noč 2018, Merske enote 2019 in Teden prostovoljstva 2020 – po 6 € za kos;

Priložnostni ovitki: Rožmarinka 2011, EPK Maribor 2012, Postojnska jama 2013, Trta 2014, 20 let PS 2015, Zvončki 2016, Arhitektura 2017, Velika noč 2018, Merske enote 2019 in Teden prostovoljstva 2020 – po 15 € za kos.

Prav tako imamo na zalogi knjigo ZBORNIK MEDNARODNEGA SIMPOZIJA VERIGARJI. Cena 30,00 €.

Izdaje dr. Ivana Turka:

Odtisi priložnostnih ročnih poštnih žigov v Sloveniji, je lasten poskus celovite predstavitve priložnostnih žigov v Sloveniji, cena 25 eur.

Frankirne nalepnice poštnih uradov v Sloveniji, Priročnik podaja temeljito sistemizacijo in razvoj nalepnic v času in prostoru, začenši s tipi frankirnih nalepnic v Sloveniji v času uporabe jugoslovanskih poštnih številk za časa Jugoslavije in kasneje Slovenije. Nadaljuje s frankirnimi nalepnicami v času uporabe slovenskih poštnih številk, dodaja še prehod na poenotene nalepke v črni barvi, frankirne nalepnice z oznako slovenskih organizacij, obdela frankature in druge oznake na frankirnih nalepnicah ter – kot je običajno v tako obsežni problematiki – z napakami na nalepnicah. Cena: 30 €.

Informacije in naročila pri tajniku FZS: veni.ferant@gmail.com

DRUGE INFORMACIJE

FES izdal 100. mnenje

FES (Filatelistični ekspertizni servis je izdal 100. mnenje o pristnosti predloženih znamk. Mnenje je za znamko, ki je na sliki (gre za znano »Esperantico« iz leta 1953), pripravil Sašo France, ki je pristojen za dajanje mnenj za področje Jugoslavije 1945-1991.

Ob tej priliki vabimo vse, ki imate v svojih zbirkah redkejše znamke, za katere niste prepričani, če so pristne, da jih predložite FES-u.. Področja, za katera FES opravlja ugotavljanje pristnosti, pogoji, pod katerimi deluje in ostale informacije v zvezi z FES-om so razvidni iz zavihka na levi te spletne strani.

Boštjan Petauer, koordinator FES.

FZS - FES izdal 100. mnenje

Namenite del svoje dohodnine za delovanje Filatelistične zveze

Izpolnite obrazec ZAHTEVA ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE in ga posredujte ali davčni upravi ali pa na naslov FZS, pp. 1581, 1001 Ljubljana.

ZAHTEVA ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE OBRAZEC – KLIKNI TUKAJ

Register društvenih izdaj 2012-2017

Filatelistična zveza Slovenije spodbuja društvene izdaje in jih v tekmovanju dejavnosti društev vsako drugo leto pri točkovanju tudi upošteva. Podatke o izdajah vodi poverjenik Vekoslav Krahulec (veko.krahulec@siol.net).

Podatke in slikovno gradivo za obdobja 2012-2017 si lahko pogledati v zavihku levo DRUŠTVENE IZDAJE.

Izdaje od 1991 do 2011 so na razpolago v albumih v Knjižnici FZS (donacija dr. Ivana Turka).

Zveza FZS zbira prispevke za mladinske filatelistične krožke – albume, znamke, filatelistični pribor in drugo

Pod okriljem FZS deluje več filatelističnih krožkov na osnovnih šolah po Sloveniji. Zanje zbiramo tisti filatelistični material, ki ga starejši zbiralci ne potrebujejo več – albume, vložne kartone, zaloge znamk, ki nimajo velike tržne vrednosti, neoprane znamke (na papirju), cela pisma in druge pošiljke, priložnostne žige in drugo filatelistično gradivo. Prav tako filatelistični pribor kot so: povečevalna stekla, pincete, HAVID žepi, prilepk (falc papir) in drugo.

Na ta način mladim zbiralcem omogočamo hitrejši razvoj in spoznavanje možnosti našega hobija.

Vsi, ki želite kaj prispevati, se za dogovor o prevzemu obrnite na vam najbližjega pooblaščenca. V Žalcu na tajnika FZS Primož Čebulj (pcebulj52@gmail.com), v Mariboru na vodjo donatorskega sklada Bojana Bračiča (bojan.bracic@triera.net, tel. 041 410 398), ali v Ljubljani na Veselka Guština (veselko.gustin@gmail.com, tel. 051 417 527).

Zahvaljujemo se vsem dosedanjim donatorjem – KLIKNI TUKAJ.

Obvestilo o delovanju krožne menjave

Vsa filatelistična društva obveščamo, da krožno menjavo filatelističnih zvezkov vodi Ivan Ribič, 3270 Laško, Cesta v Debro 45, dosegljiv na telefon št. 070 483 340 ali ženin e-naslov: verena.ribic@gmail.com
Društva – imenujte svoje poverjenike in se povežite z g. Ribičem.

Vabljeni tudi vsi, ki ste mu pripravljeni pripravljati nove zvezke za krožno menjavo.

Društva – Načrtujete filatelistično razstavo, prireditev ali priložnostno izdajo?

Načrtujete prireditev, imate namen pripraviti priložnostno izdajo in bi radi o tem obvestili zbiralce!?
Sporočite to na e-naslov ipirc711@gmail.com. Potrudili se bomo, da bo takoj objavljeno.

Obvestila skušajte pripraviti po novinarskih načelih KAJ, KJE, KDO, KDAJ, skratka, čimbolj povedno za obiskovalce. Pri obvestilih o razstavi ni pomemben samo datum in ura odprtja, pač pa tudi, do kdaj bo razstava na ogled.

Zagotavljamo vam, da bomo vsako novico iz kroga našega delovanja, ki jo želite posredovati javnosti, čim hitreje objavili na spletni strani. Rubrike za novice so: koledar dogodkov, novice iz društev, srečanja društev in za najpomembnejše – naslovna domača stran! Objavili bomo tako besedila kot slike.

Vsa sporočila za objavo naslavljajte na e-naslova obeh urednikov spletne strani – Igorja Pirca (ipirc711@gmail.com) in Veni Ferant (veni.ferant@gmail.com).

Zbiralci – želite izpopolniti svojo zbirko?

Obiskujte spletno stran www.fzs.si in se seznanjate z novimi izdajami filatelističnih društev, ki jih napovedujemo na tej strani. Prav tako si oglejte rubriko PRETEKLE NOVICE, ki je v levem meniju na vrhu – tam boste izvedeli za vse pretekle dogodke in priložnostne izdaje!

Seznanite se s ponudbo knjižnice FZS in si izposojajte knjige za svoja raziskovanja

Seznam knjižnega fonda je v levi izbiri KNJIŽNICA.

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanec RS zahteva, da se do 0,5% dohodnine nameni za financiranje splošno-koristnih dejavnosti. Da VAM ljubiteljem filatelije in njihovim podpornikom olajšamo oddajo pisnega zahtevka, je na spletu že pripravljen obrazec. IZPOLNJEN OBRAZEC, prosimo, pošljite na naslov: FZS, PP1584, 1001 Ljubljana.
Vaša zahteva za namen dela dohodnine za donacijo velja do preklica!