ZADNJE NOVICE

Izšla je 19. številka Filatelističnega Vestnika FD Ljubljana

V majhni nakladi je izšla 19. številka Filatelističnega Vestnika FD Ljubljana, ki na skoraj 80 straneh prikazuje tekoče novice, nekaj pa je tudi prispevkov trajnejšega značaja. Ta številka je tiskana na boljšem papirju kot dosedanje, zato je tudi cena nekoliko večja in sicer 10 evrov, k čemur je treba prišteti še 2 evra poštnine.

Uspeli smo dobiti tudi nekaj malega starejših številk, ki so bile sicer že razprodane in sicer in sicer: 4, 6, 8, 10, 13. , 15, 16, 17 in 18. Od nekaterih je na razpolago le po en izvod. Cena posamezne številke je 5 evrov. Če pa jih vzamete vsaj 5, je cena 3 evre za kos. K temu je potrebno prišteti še poštnino, ki je odvisna od števila izvodov.

Naročila sprejema Boštjan Petauer, bostjan.petauer@siol.net, kjer lahko dobite tudi ostale informacije.

Izšla je 19. številka Filatelističnega Vestnika FD Ljubljana

V društvu Lovro Košir iz Škofje Loke smo izdali prvo letošnjo video številko Koširjevih novic

Priložnostni poštni žig in poštna ovojnica ob 525-letnici prve omembe cerkve sv. Barbare na Prevaljah

Obveščamo vas, da je Koroško filatelistično društvo (KFD, www.kfd.si) ob podpori Župnije Prevalje (www.zupnija-prevalje.si) pripravilo, v počastitev 525-letnice prve omembe cerkve sv. Barbare na Prevaljah, priložnostni poštni žig (PPŽ, 2391 Prevalje, 3. 3. 32021). istočasno je KFD izdalo tudi priložnostno poštno ovojnico (PPO, KFD 230/2021). PPŽ je oblikoval Peter Močnik, OPD pa Borut Bončina.

Na pošti 2390 Ravne na koroškem je Izidor Jamnik (KFD) postavil priložnostno filatelistično razstavo.

Priložnostni poštni žig in poštna ovojnica ob 525-letnici prve omembe cerkve sv. Barbare na Prevaljah
FIRAMLA PRESTAVLJENO!
INDONESIA PRESTAVLJENO!
VČLANI SE V FZS
STARA STRAN FZS
Pošta Slovenije
Pošta Slovenije

DONATORJI ZNAMK IN DRUGEGA FILATELISTIČNEGA GRADIVA ZA MLADA

TMS - Tehniški muzej Slovenije

Muzej pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu

Odprt vsak dan, razen ponedeljka in sobote, med 10. do 16. uro.

Flag Counter
7.1.2020

200 let Blaža Kocena – geografa in kartograf

Obveščamo vas, da je Koroško filatelistično društvo (KFD, www.kfd.si) v navezavi z Filatelistično-numizmatskim klubom Celje (FNK CE) in s pomočjo Občine Šentjur (www.sentjur.si) pripravilo, kot dodatek k priložnostnem filatelističnem sklopu Pošte Slovenije (www.posta.si/zasebno/znamke-in-filatelija/ galerija/postna-znamka#k=StampYear:2021) ob 200. obletnici Blaža Kocena, geografa in kartografa (3232 Ponikva, 29. 1. 2021), maksimum-karto (MK)/razglednico (KFD 229/2021). MK je, tako kot priložnostni poštni sklop, oblikoval arh. Borut Bončina.

200 let Blaža Kocena - geografa in kartograf

Korajžno odpiramo jubilejno DesetoOkno Kranj 2021

Z željo, da vsem, ki ste #ostalidoma in ustvarjali nove eksponate, omogočimo vaš izdelek prikazati javnosti in v upanju, da bomo preko poletja premagali ta nesrečni virus, objavljamo jubilejno deseto enovitrinsko razstavo – DesetoOkno Kranj 2021, ki bo postavljena v Gorenjskem muzeju v Kranju od 9. do 18. septembra letos.

Seznanite se s Pravilnikom razstave in se prijavite v roku.

We are bravely “opening” the jubilee One-frame DesetoOkno Kranj 2021 (“Tenth Window”) exhibition

With the desire to enable everyone who #stayathome and created new exhibits and in the hope of overcoming this unfortunate virus over the summer, we are announcing the tenth jubilee one-frame exhibition “DesetoOkno Kranj 2021”. The venue of the exhibition DesetoOkno will be Gorenjski muzej in Kranj, Glavni trg 2. It will be held from Thursday September 9 to Saturday September 18, 2021.

Please take notice of the IREX and send your application within the deadline!

Wir öffnen mutig das Jubiläum DesetoOkno Kranj 2021 („ZehntesFenster“)

Mit dem Wunsch, allen, die #bleibzuhause und die neue Exponate erstellt haben, die Möglichkeit zu geben, Ihr Objekt der Öffentlichkeit zu zeigen, und in der Hoffnung, dass wir diesen unglücklichen Virus im Sommer überwinden können, veröffentlichen wir die zehnte Jubiläumsausstellung – DesetoOkno Kranj 2021, die im Gorenjski Museum in Kranj vom 9. bis 18. September diesen Jahres stattfinden wird.

Machen Sie sich mit den Ausstellungsregeln vertraut und melden sie ihr Objekt fristgerecht an.

DesetoOkno Kranj 2021

Pisemski in paketni promet z deželami sveta je še vedno pod vplivom pandemije

Pandemija koronavirusa povzroča prekinitev poštnega prometa, tako pisemskega kot tudi paketnega z mnogimi deželami sveta, na srečo ne z nam najpomembnejšimi.

Pošta Slovenije na svojih spletnih straneh daje tekoče informacije, tako, da lahko pred odhodom na pošto preverite trenutno stanje povezave z določeno državo.

Spletne strani s podatki za paketni promet, za pisemski promet in krovna tabela:

Če pošiljate različno blago kot pismo, predhodno izpolnite obrazec CN 23, ki ga najdete na spletni strani Pošte.

Esperantske novice La verda Lupeo objavljajo članek Veselka Guština

LA POŜTMARKOJ TLT-VUJNA 300 DINAROJ 38-a Universala Kongreso de Esperanto 1953

La historio de la poŝtmarko TLT-VUJNA / Teritorio Libera de Trieste – Administrado Popola Armeo Jugoslavia / Esperanto-Kongreso /
je 300 dinaroj, estas jam tre malnova.
Unuafoje ni trovas la novaĵon en Nova filatelija (NF), n-ro 8a – 1953: “La 15- kaj 300-dinaraj poŝtmarkoj estis presitaj por la FLRJ / Federacia Popola Respubliko Jugoslavia, kaj estis eldonitaj ankaŭ por la
teritorio / TLT / de Koper.

PREBERI VEČ

Žalsko društvo delovno – z monografijo – obeležilo pol stoletja delovanja

Filatelistično društvo Žalec je izdalo monografijo “Dobrega pol stoletja FD Žalec”. Avtor Veni Ferant, ki je tudi oblikoval to knjigo (trda vezava), je v njej zbral in opisal vse najpomembnejše dogodke v zgodovini društva in ji dodal okoli 300 fotografij. Poleg lokalne skupnosti je izid knjige omogočila tudi Pošta Slovenije. Načrtovano predstavitev knjige v Knjižnici Žalec so morali žal odpovedati, bodo pa razstavo in predstavitev te knjige izvedli, ko bodo razmere to dopuščale. O izidu knjige je poročalo tudi lokalno časopisje (Utrip Savinjske doline, oktober 2020), prispevek pa obljublja tudi lokalna STV.

Zanimivo in vsebinsko bogato knjigo lahko naročite na naslov veni.ferant@gmail.com, za varčnejše pa je na razpolago tudi v knjižnici Zveze.

Žalsko društvo delovno - z monografijo - obeležilo pol stoletja delovanja
Žalsko društvo delovno - z monografijo - obeležilo pol stoletja delovanja

Nova stalna razstava SIJAJ JEKLA – 400 let jeklarstva v Mežiški dolini

Koroški pokrajinski muzej (KPM) in Koroško filatelistično društvo (KFD) po julijskih filatelističnih sklopih Pošte Slovenije in KFD, z novim filatelističnim obeležujeta odprtje nove stalne razstave »SIJAJ JEKLA – 400 let jeklarstva v Mežiški dolini«, ki bo v četrtek, 22. oktobra 2020, postavljene v Muzeju železarstva/Štauhariji na Ravnah na Koroškem. Tega dne bo na pošti 2390 Ravne na Koroškem, poleg rednih žigov, v uporabi tudi priložnostni poštni žig, izdana bo tudi priložnostna pisemska ovojnica (KFD 225/2020). Priložnostni filatelistični sklop KFD je oblikoval arh. Borut Bončina. Celotno dogajanje v prostorih Štauhrije zaokrožuje priložnostna filatelistična razstava (Marjan Merkač in Jože Keber, oba KFD).

NAZNANILO
VLOŽNI-LIST
ZNAMKA

400 let jeklarstva v Mežiški dolini

Tekmovanje za najboljšo maksimum karto leta 2019

Tudi letos je v okviru FIP komisije potekalo tekmovanje za najboljšo maksimum karto leta 2019.
Glasovali smo lahko le člani FIP komisije za maksimafilijo po posebnem sistemu.
Prva tri mesta so zasedle MK iz Španije, Rusije in Francije. Slovensko MK je tudi za to tekmovanje pripravil Vekoslav Krahulec iz Brežic, ki pa ni posegla po najvišjih mesti.

Boštjan Petauer

Vse tekmujoče MC po abecedi držav

Tekmovanje za najboljšo maksimum karto leta 2019

Zbor članov FZS

V soboto, 19. septembra 2020, smo imeli v Ljubljani zbor članov FZS, na katerem smo podelili priznanja posameznikom ter društvom, poleg tega pa smo izvolili novo vodstvo Zveze. Predsednik je mag. Bojan BRAČIČ (FD Maribor), podpredsednika sta Igor PIRC (FD Ljubljana) in dr. Peter SUHADOLC (SFD LK Trst), blagajnik je dr. Peter KRAMAR (DZ SCIURUS Radovljica), glavni tajnik pa Primož ČEBULJ (FD LK Škofja Loka).

Preostali člani IO FZS pa so (po abecednem redu):
Veni FERANT
Veselko GUŠTIN
Izidor JAMNIK
Miran JEREB
Vekoslav KRAHULEC
Stojan MAJDIČ
Marjan MALIČ
Mitja PELICON
Alojz TOMC in
Ladislav ZAJC.

Člani Nadzornega odbora:
Zdenko KALIZAN
Jože KEBER
Jože NEMEC
Boštjan PETAUER in
Zdravko STRADAR.

Člani Častnega razsodišča:
Rikardo GROSELJ
Boris LAVRENČIČ
Mitja MIHELIČ
Alojz PAVELŠEK in
Miro SANABOR.

Tematska zbirka Spoznajte Izrael

Naš član, zbiralec in razstavljavec Primož Čebulj je objavil na YouTubu zanimiv tematski eksponat – zgodovina, zemljepis in zanimivosti Izraela.

Razstava Spomini na leto 1920 v sokolskem domu Gorenja vas

Razstava, ki jo postavlja škofjeloško društvo Lovrenc Košir bo posvečena Stoti obletnici požiga Narodnega doma v Trstu, stoti obletnici Koroškega plebiscita in stoti obletnici podpisa Rapalske pogodbe.

Na ogled bo v Sokolskem domu v Gorenji vasi od 16. do 22. oktobra 2020. Svečano odprtje razstave bo v petek 16. 10. 2020 ob 18. uri.

Prijazno vabljeni.

VEČ KLIKNI TUKAJ

DOGODKI IN RAZSTAVE

Tudi razstava Balkanfila prestavljena v leto 2021

Romunska filatelistična federacija je povabila vse zveze – članice regionalne povezave Balkanfila na XIX. razstavo, ki bo v prestavljenem terminu od 29. septembra do 4. oktobra 2021 v eni od dvoran druge največje stavbe na svetu – romunskem parlamentu, izgrajenem v času predsednika Čevšeskuja.

Koordinator razstave je Igor Pirc, slovenski komisar, ki je zbral prijave, pa Bojan Bračič. Spodaj si oglejte pravila razstave, kateri tekmovalni razredi so predvideni in se prijavite našemu komisarju.

Vabilo prireditelja
Pravila razstave
Prijavnica za literaturo
Prijavnica za filatelistične eksponate

Mednarodna filatelistična razstava CAPE TOWN 2021 v Južni Afriki preložena na jesen 2021

Namesto marca 2021 bo potekala med 9. in 13. novembrom 2021 v Cape Townu v Južnoafriški republiki. Geslo Pot v demokracijo ostaja aktualno. Udeležili se je bomo tudi slovenski razstavljavci.

Vabljeni k prijavi zbirk, ki so doslej prejeli vsaj 75 točk na državni ali regionalni razstavi. Rok za prijavo zbirk slovenskemu komisarju Igorju Pircu (e-naslov; ipirc711@gmail.com) je podaljšan do 15. maja 2021.

Vsem, ki ste se že prijavili, ni potrebno izpolnjevati novih prijav.

Mednarodna filatelistična razstava CAPE TOWN 2021 v Južni Afriki
Mednarodna filatelistična razstava CAPE TOWN 2021 v Južni Afriki

ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST FD LJUBLJANA

Pet jezični filatelistični slovar

Filatelistično društvo Ljubljana je pred leti izdalo pet jezični (sl/ang/nem/fran/ital) filatelistični slovar. Obsega okoli 1000 gesel v vsakem jeziku. Je edini tak slovar, ki vključuje tudi slovenščino.

Slovar je koristen za vse uporabnike tujih filatelističnih katalogov kakor tudi za vse , ki zamenjujejo znamke s tujino.

Zdaj se je našlo še nekaj izvodov, ki so na razpolago po ceni 10 evrov + 2 evra za poštnino in pakiranje, skupaj torej 12 evrov.

Pet jezični filatelistični slovar

Izšla je jubilejna, XXX. številka Filatelističnega Zbornika FD Ljubljana

Izšla je jubilejna, XXX. številka Filatelističnega Zbornika FD Ljubljana, ki na 225 straneh prinaša kopico zanimivega branja. Pri pisanju prispevkov so sodelovali že uveljavljeni pisci, pa tudi kak nov.

Iz vsebine: Ob 100. obletnici koroškega plebiscita (Verigarji), Redke maksimum karte Jugoslavije po II. svetovni vojni, dopisnice, Ljubljanska pokrajina, Letalski prevozniki do leta 1941, Miroslav Oražem – avtor prvih slovenskih znamk za Slovensko Primorje, priložnostni poštni žigi 2019, pogodbene, premične, pismonoške in ukinjene pošte v letu 2019, vinjete ali pepelke in še kaj.

Cena Zbornika je 10 €, k čemur je treba prišteti še 2 € poštnine.

FD Ljubljana, ki že več kot 30 let izdaja Filatelistični Zbornik, ima na razpolago še nekaj izvodov naslednjih številk: 29, 28, 27, 26, 25, 24, 22, 21, 20, 19, 17, 15, 14, 13, 12, 6 in 1. Nekaterih številk je na razpolago samo še po en kos ali dva.

Cena za posamezen izvod je 5 €. Poštnina za posamezen izvod znaša 2 € (po povzetju 5 €), pri hkratnem naročilu več izvodov je odvisna od števila izvodov in načina plačila. Pri osebnem prevzemu poštnine ni; ta način priporočamo zlasti pri nabavi večjega števila izvodov.

Informacije in naročila na naslovu bostjan.petauer@siol.net.

Zborniki od številke 1 do 30

XXX. številka Filatelističnega Zbornika FD Ljubljana

Nov komplet šaljivih maksimum kart FD Ljubljana

Pred leti je FD Ljubljana v majhni nakladi izdalo serijo 8 maksimum kart z odgovarjajočimi osebnimi znamkami na humoristično obarvano temo taborniškega /skavtskega življenja. Osnutke za razglednice je narisala priznana karikaturistka Aljana. Zdaj se je našlo še nehaj kompletov, sceni vseh 8 kartic so priloženi. Cena kompleta je 30 evrov, k čemur je potrebno prišteti še evro poštnine.

Naročila sprejema Boštjan Petauer, bostjan.petauer@siol.net.

Šaljive maksimum karte FD Ljubljana

ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST FZS – PRILOŽNOSTNE IZDAJE IN PUBLIKACIJE NA ZALOGI

Priložnostne izdaje in publikacije na zalogi

Eseji: Boč 1998, 50 let FZS 1999, Nogomet 2000, Viharnik 2003, Košir 2004, Srčki/Eros 2005, Muce 2006, Skavti 2007 ter Kugy 2008 po ceni 5 €/kos ter Braille 2009, Veverice 2010, Rožmarinka 2011, EPK Maribor 2012, Postojnska jama 2013, Trta 2014, 20 let PS 2015, Zvončki 2016, Arhitektura 2017, Velika noč 2018, Merske enote 2019 in Teden prostovoljstva 2020 – po 6 € za kos;

Priložnostni ovitki: Rožmarinka 2011, EPK Maribor 2012, Postojnska jama 2013, Trta 2014, 20 let PS 2015, Zvončki 2016, Arhitektura 2017, Velika noč 2018, Merske enote 2019 in Teden prostovoljstva 2020 – po 15 € za kos.

Prav tako imamo na zalogi knjigo ZBORNIK MEDNARODNEGA SIMPOZIJA VERIGARJI. Cena 30,00 €.

Izdaje dr. Ivana Turka:

Odtisi priložnostnih ročnih poštnih žigov v Sloveniji, je lasten poskus celovite predstavitve priložnostnih žigov v Sloveniji, cena 25 eur.

Frankirne nalepnice poštnih uradov v Sloveniji, Priročnik podaja temeljito sistemizacijo in razvoj nalepnic v času in prostoru, začenši s tipi frankirnih nalepnic v Sloveniji v času uporabe jugoslovanskih poštnih številk za časa Jugoslavije in kasneje Slovenije. Nadaljuje s frankirnimi nalepnicami v času uporabe slovenskih poštnih številk, dodaja še prehod na poenotene nalepke v črni barvi, frankirne nalepnice z oznako slovenskih organizacij, obdela frankature in druge oznake na frankirnih nalepnicah ter – kot je običajno v tako obsežni problematiki – z napakami na nalepnicah. Cena: 30 €.

Informacije in naročila pri tajniku FZS: veni.ferant@gmail.com

DRUGE INFORMACIJE

FES izdal 100. mnenje

FES (Filatelistični ekspertizni servis je izdal 100. mnenje o pristnosti predloženih znamk. Mnenje je za znamko, ki je na sliki (gre za znano »Esperantico« iz leta 1953), pripravil Sašo France, ki je pristojen za dajanje mnenj za področje Jugoslavije 1945-1991.

Ob tej priliki vabimo vse, ki imate v svojih zbirkah redkejše znamke, za katere niste prepričani, če so pristne, da jih predložite FES-u.. Področja, za katera FES opravlja ugotavljanje pristnosti, pogoji, pod katerimi deluje in ostale informacije v zvezi z FES-om so razvidni iz zavihka na levi te spletne strani.

Boštjan Petauer, koordinator FES.

FZS - FES izdal 100. mnenje

Namenite del svoje dohodnine za delovanje Filatelistične zveze

Izpolnite obrazec ZAHTEVA ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE in ga posredujte ali davčni upravi ali pa na naslov FZS, pp. 1581, 1001 Ljubljana.

ZAHTEVA ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE OBRAZEC – KLIKNI TUKAJ

Register društvenih izdaj 2012-2017

Filatelistična zveza Slovenije spodbuja društvene izdaje in jih v tekmovanju dejavnosti društev vsako drugo leto pri točkovanju tudi upošteva. Podatke o izdajah vodi poverjenik Vekoslav Krahulec (veko.krahulec@siol.net).

Podatke in slikovno gradivo za obdobja 2012-2017 si lahko pogledati v zavihku levo DRUŠTVENE IZDAJE.

Izdaje od 1991 do 2011 so na razpolago v albumih v Knjižnici FZS (donacija dr. Ivana Turka).

Zveza FZS zbira prispevke za mladinske filatelistične krožke – albume, znamke, filatelistični pribor in drugo

Pod okriljem FZS deluje več filatelističnih krožkov na osnovnih šolah po Sloveniji. Zanje zbiramo tisti filatelistični material, ki ga starejši zbiralci ne potrebujejo več – albume, vložne kartone, zaloge znamk, ki nimajo velike tržne vrednosti, neoprane znamke (na papirju), cela pisma in druge pošiljke, priložnostne žige in drugo filatelistično gradivo. Prav tako filatelistični pribor kot so: povečevalna stekla, pincete, HAVID žepi, prilepk (falc papir) in drugo.

Na ta način mladim zbiralcem omogočamo hitrejši razvoj in spoznavanje možnosti našega hobija.

Vsi, ki želite kaj prispevati, se za dogovor o prevzemu obrnite na vam najbližjega pooblaščenca. V Žalcu na tajnika FZS Primož Čebulj (pcebulj52@gmail.com), v Mariboru na vodjo donatorskega sklada Bojana Bračiča (bojan.bracic@triera.net, tel. 041 410 398), ali v Ljubljani na Veselka Guština (veselko.gustin@gmail.com, tel. 051 417 527).

Zahvaljujemo se vsem dosedanjim donatorjem – KLIKNI TUKAJ.

Obvestilo o delovanju krožne menjave

Vsa filatelistična društva obveščamo, da krožno menjavo filatelističnih zvezkov vodi Ivan Ribič, 3270 Laško, Cesta v Debro 45, dosegljiv na telefon št. 070 483 340 ali ženin e-naslov: verena.ribic@gmail.com
Društva – imenujte svoje poverjenike in se povežite z g. Ribičem.

Vabljeni tudi vsi, ki ste mu pripravljeni pripravljati nove zvezke za krožno menjavo.

Društva – Načrtujete filatelistično razstavo, prireditev ali priložnostno izdajo?

Načrtujete prireditev, imate namen pripraviti priložnostno izdajo in bi radi o tem obvestili zbiralce!?
Sporočite to na e-naslov ipirc711@gmail.com. Potrudili se bomo, da bo takoj objavljeno.

Obvestila skušajte pripraviti po novinarskih načelih KAJ, KJE, KDO, KDAJ, skratka, čimbolj povedno za obiskovalce. Pri obvestilih o razstavi ni pomemben samo datum in ura odprtja, pač pa tudi, do kdaj bo razstava na ogled.

Zagotavljamo vam, da bomo vsako novico iz kroga našega delovanja, ki jo želite posredovati javnosti, čim hitreje objavili na spletni strani. Rubrike za novice so: koledar dogodkov, novice iz društev, srečanja društev in za najpomembnejše – naslovna domača stran! Objavili bomo tako besedila kot slike.

Vsa sporočila za objavo naslavljajte na e-naslova obeh urednikov spletne strani – Igorja Pirca (ipirc711@gmail.com) in Veni Ferant (veni.ferant@gmail.com).

Zbiralci – želite izpopolniti svojo zbirko?

Obiskujte spletno stran www.fzs.si in se seznanjate z novimi izdajami filatelističnih društev, ki jih napovedujemo na tej strani. Prav tako si oglejte rubriko PRETEKLE NOVICE, ki je v levem meniju na vrhu – tam boste izvedeli za vse pretekle dogodke in priložnostne izdaje!

Seznanite se s ponudbo knjižnice FZS in si izposojajte knjige za svoja raziskovanja

Seznam knjižnega fonda je v levi izbiri KNJIŽNICA.

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanec RS zahteva, da se do 0,5% dohodnine nameni za financiranje splošno-koristnih dejavnosti. Da VAM ljubiteljem filatelije in njihovim podpornikom olajšamo oddajo pisnega zahtevka, je na spletu že pripravljen obrazec. IZPOLNJEN OBRAZEC, prosimo, pošljite na naslov: FZS, PP1584, 1001 Ljubljana.
Vaša zahteva za namen dela dohodnine za donacijo velja do preklica!