ZADNJE NOVICE

30. Gradovi kralja Matjaža letos analogno-digitalni

»Gradnja« Gradov kralja Matjaža (GKM) je vsilila hibridno, analogno-digitalno izvedbo prireditve in časovno spremenjen pristop. Kljub temu pa sta Občina Črna na Koroškem in Koroško filatelistično društvo (KFD) pa sta, v počastitev zaključka tridesete prireditve GKM, že devetič v zadnjih desetih letih pripravili priložnostni filatelistični sklop, ki ga sestavljajo priložnostni dotisk na dopisnico (iLD, KFD 248/2022), osebna poštna znamka (nominala B) in priložnostni poštni žig, ki bo v petek, 28. 1. 2022, poleg rednega poštnega žiga, v uporabi na pošti 2393 Črna na Koroškem. Sklop, ki ga zaokrožuje priložnostna filatelistična razstava (Peter Močnik, KFD) v prostorih Pošte 2390 Črna na Koroškem, je oblikoval arh. Borut Bončina, so-avtor priložnostnega poštnega žiga je Peter Močnik, izhodiščna fotografija sklopa pa je povzeta iz arhiva 29. GKM 2021.

Koroško filatelistično društvo, zanj Borut Benčina

30. Gradovi kralja Matjaža letos analogno-digitalni

Spominska razglednica ob razstavi Nikola Tesla – 100 let frekvenciometra

FD Ljubljana je ob razstavi Nikola Tesla – 100 let frekvenciometra izdalo v zelo majhni nakladi spominsko razglednico, ki je prikazana na sliki. Zaradi majhne naklade je cena nekoliko višja kot ob drugih podobnih izdajah FD Ljubljana in sicer znaša 9 evrov, k čemur je treba prišteti še 1 evro za poštnino.

Naročila sprejema Boštjan Petauer, bostjan.petauer@siol.net.

Spominska razglednica ob razstavi Nikola Tesla – 100 let frekvenciometra

Vesele božične praznike in srečno Novo leto 2022

Čestitka FZS 2022

Vsem obiskovalcem spletne strani voščimo Vesele božične praznike in srečno Novo leto 2022. Želimo vam veliko veselja s filatelijo – z zbiranjem, razstavljanjem, raziskovanjem, objavljanjem izsledkov, predvsem pa ponovnim druženjem na naših dogodkih!

Zahvaljujemo se tudi vsem zunanjim sodelavcem, predvsem iz naših društev, ki skrbijo, da na domači strani objavljamo novice iz njihovih krajev oziroma društvenih dogodkov. Računamo na vas tudi v prihodnje!

Uredniški odbor spletne strani fzs.si
v sestavi
Primož Čebulj, Mirko Sedeu in Igor Pirc

MULTILATERALE 2021 Sankt Pölten, Spodnje Avstrijski; 24. – 26. 9. 2021
FIMERA, FIRAMLA 2021 Trbovlje, 10. – 13. 11. 2021
NOTOS 2021 Atene, Grčija, 19.-22.11.2021
VČLANI SE V FZS
Navodila za plačevanje članarine
STARA STRAN FZS
Pošta Slovenije
Pošta Slovenije

DONATORJI ZNAMK IN DRUGEGA FILATELISTIČNEGA GRADIVA ZA MLADE

TMS - Tehniški muzej Slovenije

Muzej pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu

Odprt vsak dan, razen ponedeljka in sobote, med 10. do 16. uro.

Flag Counter
7.1.2020

MAKSI RAVNE 2022 vabijo

Proti nam se hitro bliža že ČETRTA razstava MAKSI RAVNE – MAKSI 2022, ki bo trajala od 1. do 15. marca 2022 v razstavišču Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Na Gradu 1 na Ravnah na Koroškem. Kot na vseh dosedanjih treh razstavah bodo glavno besedo imele maksimum karte in razglednice. Razstava MAKSI 2022 je meddruštvena razstava pod okriljem Filatelistične zveze Slovenije in pripravljena s podporo občine Ravne na Koroškem ter Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika.

K prijavi na razstavo ste vabljeni vsi! Ali ste začetnik in se želite šele preizkusiti ter predstaviti svoje delo in zbiranje kot seveda vsi ostali, ki ste že preizkušeni »pravi stari mački«.

Prijave za razstavo zbiramo do vključno 15. februarja 2022.

Na razstavi bodo uporabljene standardne 16 listne vitrine.

Poleg razstave MAKSI 2022 pripravljamo tudi zanimiv vzporedni program razstave, ki je mogoč glede na trenutne zdravstvene razmere.

Za tekoče in aktualne informacije o sami razstavi in delu društva pa ste vabljeni, da obiščete našo društveno spletno in facebook stran.

Maksi Ravne 2022

Izšla je 23. številka Filatelističnega Vestnika FD Ljubljana

V majhni nakladi je izšla 23. številka Filatelističnega Vestnika FD Ljubljana (ker se je nabralo precej materiala, je to letos že peta), ki na skoraj 80 straneh prikazuje tekoče novice, nekaj pa je tudi prispevkov trajnejšega značaja. Precejšen del publikacije je tokrat posvečen filatelističnemu in numizmatičnemu materialu v zvezi z Nikolo Teslo, tudi v povezavi s filatelistično razstavo na to temo, ki jo FD Ljubljana prikazuje v avli glavne pošte v Ljubljani in ki bo odprta do 9.1.2022.

Tudi ta številka je tiskana na boljšem papirju kot dosedanje, zato je tudi cena nekoliko večja in sicer 10 evrov, k čemur je treba prišteti še 2 evra poštnine.

Uspeli smo dobiti tudi nekaj malega starejših številk, ki so bile sicer v glavnem že razprodane in sicer in sicer: 4, 6, 8, 10, 13. , 15, 16, 17 18 in 19, 20 in 21. Od nekaterih je na razpolago le po en izvod. Cena posamezne številke je 5 evrov. Če pa jih vzamete vsaj 5, je cena 3 evre za kos, razen za št. 19, 20, 21 in 22 (te so že tiskane na boljšem papirju) ki staneta 10 evrov kos. K temu je potrebno prišteti še poštnino, ki je odvisna od števila izvodov.

Naročila sprejema Boštjan Petauer, bostjan.petauer@siol.net, kjer lahko dobite tudi ostale informacije.

23. številka Filatelističnega Vestnika FD Ljubljana

Filatelistična razstava FD Ljubljana – Nikola Tesla – 100 let frekvenciometra

FD Ljubljana prireja razstavo z naslovom »Nikola Tesla – 100 let frekvenciometra», njegovega pomembnega izuma.

Razstava bo na Pošti Ljubljana na Čopovi ulici od 20. decembra 2021 do 9. januarja 2022.

Ob tej priložnosti bo izšla maksimum karta FD LJ št 128/2021 s priložnostnim žigom, predvidoma 3.1.2022.

Na razstavi sodelujejo s prispevki: Matjaž Učakar (Maksimum karta, pobudnik razstave, avtor poštnega žiga), Milan Štruc (Nikola Tesla v Mariboru), Janez Andrejc-Đoni (Bankovci s portretom Nikole Tesla) Silva Črnugelj (Publikacije o Nikoli Tesli ) in Tone Simončič (Nikola Tesla v filateliji – znamke, pole, zvežčki, potovana pošta z znamkami Nikole Tesla ali njegovimi sodobniki, ovitki prvega dne.

Nikola Tesla

Koširjeve novice 2021/4

V četrti številki letošnjih Koširjevih novic je zelo na kratko predstavljena obširna filatelistična zbirka S Kristusom po poti Škofjeloškega pasijona (1721 – 2021).

Zbirka je bila v počastitev 300. obletnice prve uprizoritve pasijonske procesije po ulicah Škofje Loke leta 1721 od 7. do 15. septembra letos razstavljena v Galeriji Sokolskega doma Škofja Loka.

Obvestilo za kupce s spletnih filatelističnih trgovin

Ebay je začel kupcem v Sloveniji pri nakupu znamk iz držav nečlanic Evropske unije zaračunavati slovenski DDV. Pri tem uporablja splošno stopnjo (22%) in ne znižane, ki se sicer uporablja za poštne znamke (9,5%). Na to kupec ni posebej opozorjen, ampak se to vidi šele pri plačilu izlicitiranega blaga, ko ni mogoče več ničesar storiti. Do sedaj sem imel dva taka primera, enega pri nakupu iz Singapura, drugega iz Velike Britanije. Pri Delcampu tega še nisem zasledil.

Poleg tega gre vse blago, tudi znamke, od 1. julija letos zaradi spremembe DDV zakonodaje v Evropski uniji iz držav nečlanic preko carine, ki obračuna carinske dajatve, Pošta Slovenije pa še posredovalnino. Blago lahko na carini stoji precej dolgo, ena moja pošiljka iz Indije je stala tam 3 tedne. Izvzeta so le tanjša navadna pisma.

Boštjan Petauer za FZS.

121-letnica rojstva, 100-letnica naselitve v Mežici in 35-letnica smrti Rudolfa Galoba

Pred stoletjem se je iz Brnce pri Beljaku/Fürnitz, vasi v Ziljski dolini, v Mežico preselil Rudolf Galob in nastopil službo učitelja, kasneje tudi šolskega upravitelja v Mežici. Bil je ljubitelj čebel in kot navdušen in napreden čebelar je kmalu po prihodu v Mežico postal tajnik Čebelarskega društva ter za obdobje 1921 – 1968 soustvaril, uredil in ohranil obsežen arhiv, pomemben za zgodovino čebelarjenja v Mežici, Mežiški dolini in širše.

Ob trisu obletnic je Koroško filatelistično društvo (KFD, www.kfd.si) v sodelovanju z Občino Mežica (ObME, www.mezica.si) v njegov plemenit spomin pripravilo priložnostni poštni žig, ki bo v sredo, 1. decembra 2021, v uporabi na pošti 2392 Mežica. Istočasno je izšel tudi priložnostni poštni sklop, ki ga sestavljata še priložnostna pisemska ovojnica in osebna poštna znamka. Celoten sklop je oblikoval arh. Borut Bončina. V prostorih Pošte 2392 Mežica bo na temo čebelarstva v filateliji na ogled priložnostna filatelistična razstava, ki jo je postavil Jože Keber (KFD).

Izšla je 22. številka Filatelističnega Vestnika FD Ljubljana

V majhni nakladi je, nekoliko prej kot po navadi, izšla 22. številka Filatelističnega Vestnika FD Ljubljana, ki na skoraj 80 straneh prikazuje tekoče novice, nekaj pa je tudi prispevkov trajnejšega značaja. Tudi ta številka je tiskana na boljšem papirju kot dosedanje, zato je tudi cena nekoliko večja in sicer 10 evrov, k čemur je treba prišteti še 2 evra poštnine.

Uspeli smo dobiti tudi nekaj malega starejših številk, ki so bile sicer v glavnem že razprodane in sicer in sicer: 4, 6, 8, 10, 13. , 15, 16, 17 18 in 19, 20 in 21. Od nekaterih je na razpolago le po en izvod. Cena posamezne številke je 5 evrov. Če pa jih vzamete vsaj 5, je cena 3 evre za kos, razen za št. 19, 20 in 21 (ti dve sta že tiskani na boljšem papirju) ki staneta 10 evrov kos. K temu je potrebno prišteti še poštnino, ki je odvisna od števila izvodov.

Naročila sprejema Boštjan Petauer, bostjan.petauer@siol.net, kjer lahko dobite tudi ostale informacije.

Filatelistični vestnik 22

100 let delavsko prosvetnega društva (DPD) »SVOBODA«

100 LET DELAVSKO PROSVETNEGA DRUŠTVA (DPD) »SVOBODA« ČRNA NA KOROŠKEM IN POŠTA 2393 ČRNA NA KOROŠKEM.

Stoletje plemenitega kulturno ozaveščenega delovanja Delavsko prosvetnega društva (DPD) »Svoboda« Črna na Koroškem je Koroško filatelistično društvo (KFD, www.kfd.si), v sodelovanju z Občino Črna na Koroškem (www.crna.si), obeležilo s priložnostnim poštnim žigom, ki bo v petek, 26. novembra 2021, v uporabi na pošti 2393 Črna na Koroškem. Istočasno je izšel tudi priložnostni poštni sklop, ki ga sestavljata ena (1) priložnostna pisemska ovojnica in ena (1) osebna poštna znamka. Sklop je oblikoval arh. Borut Bončina, so-avtor priložnostnega poštnega žiga je Peter Močnik. V prostorih pošte 2393 Črna na Koroškem bo na ogled priložnostna filatelistična razstava, ki jo je na temo kulture, kulturnikov in kulturnih ustanov na Koroškem postavil Jože Keber (KFD).

100 let DPD Svoboda Črna na Koroškem

FIMERA 2021 je uspela!

Kljub neprijaznim pogojem so zanesenjaki iz FD Trbovlje ter s pomočjo Zveze FZS ter Pošte Slovenije uspeli izpeljati filatelistično razstavo FIMERA 2021. Rezultate tekmovalcev pa si lahko ogledate v rubriki RAZSTAVE v letu 2021.

FIMERA 2021 odpira svoja vrata

Filatelistično društvo Trbovlje (FDT) s pokroviteljstvom Filatelistične zveze Slovenije (FZS) in s pomočjo Pošte Slovenije pripravlja filatelistično razstavo FIMERA 2021 v Trbovljah v prostorih Delavskega doma Trbovlje, Trg svobode 11 a. Odvoritev filatelistične meddruštvene razstave in predstavitev priložnostnih poštnih znamk bo v četrtek, 11. Novembra 2021 ob 17 uri. Prvi dan je razstava zaprta za javnost. Na razstavi bodo sodelovali tudi mladinski eksponati. Vzporedno s stvarno razstavo bo potekala tudi virtualna razstava, ki bo dosegljiva na spletni strani FZS – fzs.si/fimera-2021.

Stvarna razstava se zaključi s podelitvijo priznanj, in sicer v soboto, 13. Novembra 2021, ob 13.30. Virtualna razstava bon a ogled še do konca leta.

Občina Kranjska Gora obnovila poštni miljni kamen pred policijsko postajo v Kranjski Gori

Spomladi smo opozorili občino Kranjska Gora, da je na njenem območju poštni miljni kamen iz avstrijskih časov, in, da je poškodovan.
Že v prvem odzivu je gospa Vlasta Skumavc Rabič iz Službe za družbene dejavnosti in gospodarstvo občine Kranjska Gora izrazila polno
pripravljenost za zaščito tega spomenika poštne zgodovine na naših tleh; pred dnevi pa nas je tudi obvestila, da je bila obnova miljnika
poleti izvedena ter posredovala tudi nekaj slik.

Vsem deležnikom, Občini, Policijski postaji in mogoče tudi Zavodu za varstvo kulturne dediščine priznanje in zahvala za obnovo!

Namenimo del dohodnine za delovanje Zveze FZS

Zaradi zvišane stopnje deleža za izbrani namen na 1% je vredno ponoviti zbiranje izjav davkoplačevalcev, saj bomo na ta način podvojili zbrana sredstva!

Filatelistična zveza Slovenije je že nekaj let na seznamu tistih, ki jim davkoplačevalci lahko namenijo del dohodnine za donacijo. Lansko leto smo na ta način pridobili okoli 1000 €. S tem zneskom npr. je pokrita nekaj več kot 1 številka naše revije Nova filatelija.

Potrudimo se v času do konca leta in zberimo čim več izjav v korist Zveze FZS, ne samo svojih, pač pa tudi od prijateljev in znancev!

DOGODKI IN RAZSTAVE

Mednarodna filatelistična razstava CAPE TOWN 2021 v Južni Afriki ponovno preložena – v leto 2022

Namesto marca 2021 ali  novembrom 2021 v Cape Townu v Južnoafriški republik bo razstava pod geslom Pot v demokracijo pripravljena v letu 2022. Udeležili se je bomo tudi slovenski razstavljavci.

Vabljeni k prijavi zbirk, ki so doslej prejeli vsaj 75 točk na državni ali regionalni razstavi. Rok za prijavo zbirk slovenskemu komisarju Igorju Pircu (e-naslov; ipirc711@gmail.com) je podaljšan do 31. decembra 2021.

Vsem, ki ste se že prijavili, ni potrebno izpolnjevati novih prijav.

Mednarodna filatelistična razstava CAPE TOWN 2021 v Južni Afriki
Mednarodna filatelistična razstava CAPE TOWN 2021 v Južni Afriki

ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST FZS

Pet jezični filatelistični slovar

Filatelistično društvo Ljubljana je pred leti izdalo pet jezični (sl/ang/nem/fran/ital) filatelistični slovar. Obsega okoli 1000 gesel v vsakem jeziku. Je edini tak slovar, ki vključuje tudi slovenščino.

Slovar je koristen za vse uporabnike tujih filatelističnih katalogov kakor tudi za vse , ki zamenjujejo znamke s tujino.

Zdaj se je našlo še nekaj izvodov, ki so na razpolago po ceni 10 evrov + 2 evra za poštnino in pakiranje, skupaj torej 12 evrov.

Pet jezični filatelistični slovar

Izšla je XXXI. številka Filatelističnega Zbornika FD Ljubljana

Zbornik FD Ljubljana na 185 straneh prinaša kopico zanimivega branja. Pri pisanju prispevkov so sodelovali že uveljavljeni pisci, pa tudi kak nov.

Iz vsebine: Rojstvo poštne znamke, zanimivosti o filateliji,, maksimum karte, zgodba o prvi ženski avtorici slovenskih razglednic, zgodba o najlepši Prešernovi razglednici, priložnostni poštni žigi 2020, pogodbene, premične, pismonoške in ukinjene pošte v letu 2020 in še kaj.

Cena Zbornika je 10 €, k čemur je treba prišteti še 2 € poštnine.

FD Ljubljana, ki že več kot 30 let izdaja Filatelistični Zbornik, ima na razpolago še nekaj izvodov naslednjih številk: 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 22, 21, 20, 19, 17, 15, 14, 13, 12, 6 in 1. Nekaterih številk je na razpolago samo še po en kos ali dva.

Cena za posamezen izvod je 5 €. Poštnina za posamezen izvod znaša 2 € (po povzetju 5 €), pri hkratnem naročilu več izvodov je odvisna od števila izvodov in načina plačila. Pri osebnem prevzemu poštnine ni; ta način priporočamo zlasti pri nabavi večjega števila izvodov.

Informacije in naročila na naslovu bostjan.petauer@siol.net.

XXXI. številka Filatelističnega Zbornika FD Ljubljana

Nov komplet šaljivih maksimum kart FD Ljubljana

Pred leti je FD Ljubljana v majhni nakladi izdalo serijo 8 maksimum kart z odgovarjajočimi osebnimi znamkami na humoristično obarvano temo taborniškega /skavtskega življenja. Osnutke za razglednice je narisala priznana karikaturistka Aljana. Zdaj se je našlo še nehaj kompletov, sceni vseh 8 kartic so priloženi. Cena kompleta je 30 evrov, k čemur je potrebno prišteti še evro poštnine.

Naročila sprejema Boštjan Petauer, bostjan.petauer@siol.net.

Šaljive maksimum karte FD Ljubljana

Priložnostne izdaje in publikacije na zalogi

Eseji: Boč 1998, 50 let FZS 1999, Nogomet 2000, Viharnik 2003, Košir 2004, Srčki/Eros 2005, Muce 2006, Skavti 2007 ter Kugy 2008 po ceni 5 €/kos ter Braille 2009, Veverice 2010, Rožmarinka 2011, EPK Maribor 2012, Postojnska jama 2013, Trta 2014, 20 let PS 2015, Zvončki 2016, Arhitektura 2017, Velika noč 2018, Merske enote 2019 in Teden prostovoljstva 2020 – po 6 € za kos;

Priložnostni ovitki: Rožmarinka 2011, EPK Maribor 2012, Postojnska jama 2013, Trta 2014, 20 let PS 2015, Zvončki 2016, Arhitektura 2017, Velika noč 2018, Merske enote 2019 in Teden prostovoljstva 2020 – po 15 € za kos.

Prav tako imamo na zalogi knjigo ZBORNIK MEDNARODNEGA SIMPOZIJA VERIGARJI. Cena 30,00 €.

Izdaje dr. Ivana Turka:

Odtisi priložnostnih ročnih poštnih žigov v Sloveniji, je lasten poskus celovite predstavitve priložnostnih žigov v Sloveniji, cena 25 eur.

Frankirne nalepnice poštnih uradov v Sloveniji, Priročnik podaja temeljito sistemizacijo in razvoj nalepnic v času in prostoru, začenši s tipi frankirnih nalepnic v Sloveniji v času uporabe jugoslovanskih poštnih številk za časa Jugoslavije in kasneje Slovenije. Nadaljuje s frankirnimi nalepnicami v času uporabe slovenskih poštnih številk, dodaja še prehod na poenotene nalepke v črni barvi, frankirne nalepnice z oznako slovenskih organizacij, obdela frankature in druge oznake na frankirnih nalepnicah ter – kot je običajno v tako obsežni problematiki – z napakami na nalepnicah. Cena: 30 €.

Informacije in naročila pri tajniku FZS: veni.ferant@gmail.com

DRUGE INFORMACIJE

Register društvenih izdaj 2012-2019

Filatelistična zveza Slovenije spodbuja društvene izdaje in jih v tekmovanju dejavnosti društev vsako drugo leto pri točkovanju tudi upošteva. Podatke o izdajah vodi poverjenik Vekoslav Krahulec (veko.krahulec@siol.net).

Podatke in slikovno gradivo za obdobja 2012-2019 si lahko pogledati v zavihku levo DRUŠTVENE IZDAJE.

Izdaje od 1991 do 2011 so na razpolago v albumih v Knjižnici FZS (donacija dr. Ivana Turka).

Zveza FZS zbira prispevke za mladinske filatelistične krožke – albume, znamke, filatelistični pribor in drugo

Pod okriljem FZS deluje več filatelističnih krožkov na osnovnih šolah po Sloveniji. Zanje zbiramo tisti filatelistični material, ki ga starejši zbiralci ne potrebujejo več – albume, vložne kartone, zaloge znamk, ki nimajo velike tržne vrednosti, neoprane znamke (na papirju), cela pisma in druge pošiljke, priložnostne žige in drugo filatelistično gradivo. Prav tako filatelistični pribor kot so: povečevalna stekla, pincete, HAVID žepi, prilepk (falc papir) in drugo.

Na ta način mladim zbiralcem omogočamo hitrejši razvoj in spoznavanje možnosti našega hobija.

Vsi, ki želite kaj prispevati, se za dogovor o prevzemu obrnite na vam najbližjega pooblaščenca. V Radovljici na tajnika FZS Primož Čebulj (pcebulj52@gmail.com), v Mariboru na vodjo donatorskega sklada Bojana Bračiča (bojan.bracic@triera.net, tel. 041 410 398), ali v Ljubljani na Veselka Guština (veselko.gustin@gmail.com, tel. 051 417 527).

Zahvaljujemo se vsem dosedanjim donatorjem – KLIKNI TUKAJ.

Obvestilo o delovanju krožne menjave

Vsa filatelistična društva obveščamo, da krožno menjavo filatelističnih zvezkov vodi Ivan Ribič, 3270 Laško, Cesta v Debro 45, dosegljiv na telefon št. 070 483 340 ali ženin e-naslov: verena.ribic@gmail.com
Društva – imenujte svoje poverjenike in se povežite z g. Ribičem.

Vabljeni tudi vsi, ki ste mu pripravljeni pripravljati nove zvezke za krožno menjavo.

Društva – Načrtujete filatelistično razstavo, prireditev ali priložnostno izdajo?

Načrtujete prireditev, imate namen pripraviti priložnostno izdajo in bi radi o tem obvestili zbiralce!?
Sporočite to na e-naslov ipirc711@gmail.com. Potrudili se bomo, da bo takoj objavljeno.

Obvestila skušajte pripraviti po novinarskih načelih KAJ, KJE, KDO, KDAJ, skratka, čimbolj povedno za obiskovalce. Pri obvestilih o razstavi ni pomemben samo datum in ura odprtja, pač pa tudi, do kdaj bo razstava na ogled.

Zagotavljamo vam, da bomo vsako novico iz kroga našega delovanja, ki jo želite posredovati javnosti, čim hitreje objavili na spletni strani. Rubrike za novice so: koledar dogodkov, novice iz društev, srečanja društev in za najpomembnejše – naslovna domača stran! Objavili bomo tako besedila kot slike.

Vsa sporočila za objavo naslavljajte na e-naslova obeh urednikov spletne strani – Igorja Pirca (ipirc711@gmail.com) in Veni Ferant (veni.ferant@gmail.com).

Zbiralci – želite izpopolniti svojo zbirko?

Obiskujte spletno stran www.fzs.si in se seznanjate z novimi izdajami filatelističnih društev, ki jih napovedujemo na tej strani. Prav tako si oglejte rubriko PRETEKLE NOVICE, ki je v levem meniju na vrhu – tam boste izvedeli za vse pretekle dogodke in priložnostne izdaje!

Seznanite se s ponudbo knjižnice FZS in si izposojajte knjige za svoja raziskovanja

Seznam knjižnega fonda je v levi izbiri KNJIŽNICA.

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanec RS zahteva, da se do 0,5% dohodnine nameni za financiranje splošno-koristnih dejavnosti. Da VAM ljubiteljem filatelije in njihovim podpornikom olajšamo oddajo pisnega zahtevka, je na spletu že pripravljen obrazec. IZPOLNJEN OBRAZEC, prosimo, pošljite na naslov: FZS, PP1584, 1001 Ljubljana.
Vaša zahteva za namen dela dohodnine za donacijo velja do preklica!