Filatelistični ekspertizni servis pri FZ Slovenije (FES) Ustanovljen 2004

FES izdaja mnenja (certifikate) o pristnosti znamk in poštnih dokumentov iz področij, ki ga pokrivajo njegovi eksperti.

FES je od leta 2009 kolektivni član A.I.E.P. (Association internationale des Experts en Philatélie) – mednarodna zveza filatelističnih izvedencev) in deluje po njihovih pravilih. Ker smo kolektivni član, vsak izdan certifikat sopodpišeta dva atestatorja ter koordinator FES, s čimer se zmanjša možnost napak.

Atestatorji pokrivajo področje, za katerega so usposobljeni, kot sledi:

Bojan Bračič / Republika Slovenija od 1991 naprej
Konrad Kajtna / predfilatelija in avstro-ogrski žigi s Slovenskega območja
Boštjan Petauer / SHS Verigarji 1919 – 1921, Koordinator FES
Bojan Kranjc / SHS – Verigarji časopisne in porto znamke
Veselko Guštin / Julijska krajina (JK) 1918-1919 in cona A in B Julijske krajine in STO 1945 – 1954
Saša France / Jugoslavija 1945 – 1991, Okupacija Slovenije 1941-1945
Igor Pirc / Celine in njihova uporaba na območju RS
Aleš Marinšek / Začasne izdaje DFJ 1944-45 (Cetinje, Split, Senta, Mostar, Sarajevo, Zagreb / in lokalne neslužbene izdaje NDH /Medžimurje, Banja Luka, Šibenik I in II, Split/, Slovenija (Ljubljana, Maribor, Murska Sobota)

Vsakdo lahko posreduje svoj poštni material v pregled. Certifikati so izdelani v štirih tednih po prejemu plačila. Cena certifikata je 25 evrov plus poštnina. Kontaktni naslov je koordinator FES, g. Boštjan Petauer (bostjan.petauer@siol.net).

Kaj je in zakaj FES?