Fimera 2021

FIMERA – B2
No.Z. št. Ime Priimek Član FD Naslov zbirke
13. Zdravko Podhraški Rogaška Slatina Ročna razvrednotenja pisemskih pošiljk v Franciji