Fimera 2021

RAZSTAVNI RAZRED – B1
No.Z. št. Ime Priimek Član FD Naslov zbirke
12 Rok Lampe Maribor Države, ki so nastale po razpadu A-O monarhije
RAZSTAVNI RAZRED – B2
No.Z. št. Ime Priimek Član FD Naslov zbirke
13 Zdravko Podhraški Rogaška Slatina Ročna razvrednotenja pisemskih pošiljk v Franciji
RAZSTAVNI RAZRED – B5
No.Z. št. Ime Priimek Član FD Naslov zbirke
17 Mitja Pelicon Koper Simon Gregorčič – Soči