B9 – Kartofilija
Razstavljavec Naslov zbirke Število oken
Danilo GOLJAT Slovenj Gradec in okolica 1