B8 – Odprta filatelija
Razstavljavec Naslov zbirke Število oken
Srečko NAGLIČ Koroška planinska pot 4