C – Prosti razred
Razstavljavec Naslov zbirke Število oken
Matjaž METAJ Svetovni čipkarski kongres v Ljubljani 1