B10 – Mladinska filatelija
Razstavljavec Naslov zbirke Število oken
Tevž Beričič S kijem po žogici (Baseball) 1