B2 – Poštna zgodovina
Razstavljavec Naslov zbirke Število oken
Marjan MERKAČ Koroška 1918-1920 5