B10 – Mladinska filatelija
Razstavljavec Naslov zbirke Število oken
Filatelistični krožek OŠ Škofja Loka-Mesto Loška učna pot 2