B10 – Mladinska filatelija
Razstavljavec Naslov zbirke Število oken
Filatelistični krožek OŠ Škofja Loka-Mesto Sprehod po poti kulture, znanosti in športa na škofjeloškem 1