B10 – Mladinska filatelija
Razstavljavec Naslov zbirke Število oken
Filatelistični krožek 1. OŠ Žalec Savinja nas povezuje 5