B9 – Kartofilija
Razstavljavec Naslov zbirke Število oken
Izidor JAMNIK Slovenska planinska pot 3