DesetoOkno 2021

B9 Picture Postcards
No. Name Surname Country Title of the exhibit
36 Kristjan Maver Slovenia Anton Jerkič, fotograf in založnik razglednic