Ob 5. obletnici vpisa slovenskega klekljanja na UNESCO v seznam načrtujemo ponovitev projekta PO SLEDEH ČIPKE z novim projektom SLOVENIJA KLEKLJA. V povezavi s klekljaricami bi pripravili priložnostne ovitke in žige v čim več krajih po Sloveniji. To je pomembno zaradi tega, ker želimo uporabiti logo UNESCO v žigih, za kar moramo od predstavništva UNESCO v Sloveniji dobiti posebno dovoljenje za uporabo. Njihovo načelo pa je, da je z množičnostjo izražen širši interes družbe v tem primeru za klekljanje in da ni to posameznik ali ozek krog ljudi. Zagon projekta bi bil 29. 11. 2023, to je dan, ko je bilo 29. 11. 2018 na zasedanju Medvladnega odbora na Mavricijusu, slovensko klekljanje uvrščeno na seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Če primerjam oba konjička, filatelijo in klekljanje, opažam, da se klekljanje razvija ne samo v kakovosti, temveč tudi v številčnosti. Kleklja se ne samo tam, kjer je tradicija, temveč tudi drugod po Sloveniji, kjer se v letih pred drugo svetovno vojno ni klekljalo. To nas navdaja z upanjem, da bomo presegli projekt PO SLEDEH ČIPKE. Filatelijo sami ocenite. Pripravljen je okvir priložnostnega žiga, z enakim konceptom, tudi sedaj načrtujemo dopolnitev ilustracije žigov z lokalnimi simboli. Društvom (filatelističnim in klekljarskim), ki bodo želela, bomo pomagali pri oblikovanju, pridobitvi soglasja in postavitvi razstave.

Koordinacija bo potekala tako osebno z elektronsko pošto, kot tudi preko skupine na Facebooku. jancar.mitja@gmail.com

Slovenija kleklja