MAKSIMUM KARTA KOROŠKEGA FILATELISTIČNEGA DRUŠTVA KOT DODATEK K PRILOŽNOSTNEM FILATELISTIČNEM SKLOPU POŠTE SLOVENIJE »EUROMED POSTAL – FESTIVALI MEDITERANA«, pošta 6104 KOPER/CAPODISTRIA, 10. 7. 2023

V ponedeljek, 10. julija 2023, bo na pošti 6104 Koper/Capodistria v obeležitev izida priložnostnega filatelističnega sklopa »Euromed Postal – Festivali Mediterana« poleg rednih dnevnih žigov v uporabi tudi poštni žig prvega dne. Sklop je sestavljen iz priložnostne poštne znamke (nominala D), pole 25 poštnih znamk, ovitka prvega dne (POŠTA 17/2023) in poštnega žiga prvega dne (6104 Koper/Capodistria, 10. 7. 2023). Koroško filatelistično društvo (KFD, www.kfd.si) je v sodelovanju z Zavodom za mladino, kulturo in turizem Koper (www.visitkoper.si) pripravilo maksimum karta (KFD 269/2023) kot dodatek k zadevnemu priložnostnem filatelističnem sklopu. Filatelistični sklop PS in maksimum karto KFD je oblikoval arhitekt Borut Bončina (KFD).

Združenje Euromed Postal – PUMed je interesno regionalno združenje poštnih operaterjev iz držav mediteranskega področja. Pošta Slovenije je med njegovimi ustanovnimi članicami. Članstvo v organizaciji, ki zastopa in promovira interese poštnih operaterjev Sredozemlja, prinaša razen poglobitve poslovnega sodelovanja in vzpostavitve dialoga z drugimi poštnimi operaterji v regiji tudi možnost izboljševanja kakovosti, razvoj in trženje novih skupnih storitev in skupne izdaje znamk. Letošnja skupna tema filatelističnih sklopov poštnih operaterjev, članov združenja Euromed Postal, so Festivali Mediterana. Altroke Istra Gourmet Festival je odlična priložnost za okušanje istrske kulinarike. Gre za sklop dogodkov, ki se običajno odvijajo med majem in septembrom vsak zadnji četrtek v mesecu na različnih mestnih in podeželskih lokacijah destinacije Koper. Festival organizira Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper. Kot motiv za znamko filatelističnega sklopa je oblikovalec izbral bakala oziroma namaz, pripravljen iz sušene ribe, za ilustracijo ovitka prvega dne/kuverte pa sardele na žaru.