Pred nami je prva številka našega društvenega glasila ŽALSKI FILATELIST. Načrtujemo vsaj dve številki letno.

Za člane našega društva (s plačano članarino) je pri tajniku društva mogoče dobiti tiskano verzijo. Vsi ostali pa si ga lahko ogledate na spletni povezavi: https://fd-zalec.org/. Seveda pa si jo lahko od tam tudi natisnete.

Glasilo prinaša pregled odmevnejših dogodkov in društvenih uspehov v letu 2022, sledijo načrti za leto 2023, na koncu pa je še domoznanska rubrika, ki povezuje filatelijo, poštno zgodovino našega kraja in domoznanstvo.

Želimo vam prijetno branje.

 

Žalski filatelist – prva številka