Fimera#14

Filatelistično društvo Trbovlje pripravlja tradicionalno meddruštveno državno tekmovalno razstavo Fimera#14. Razstava bo potekala od 30. maja do 3. junija 2023 v avli Delavskega doma v Trbovljah. Rok za prijavo zbirk je do 6. maja 2023. Izpolnjene prijavnice pošljite ali na naslov

Filatelistično društvo Trbovlje
Fimera#14
p. p. 92
SI-1420 Trbovlje
ali na e-naslov Fimera@mail.com z naslovom »Fimera#14 – prijava razstavnih zbirk«.

Razstavljene zbirke bodo na ogled tudi v digitalni obliki na povezavi https://fzs.si/fimera-14/.

Pravilnik razstave: pravilnik
Prijavnica: prijavnica