MAKSIMUM KARTA KOROŠKEGA FILATELISTIČNEGA DRUŠTVA KOT DODATEK K PRILOŽNOSTNEM FILATELISTIČNEM SKLOPU POŠTE SLOVENIJE »TURIZEM: SLOVENIJA V PRESEŽNIKIH – OLIMJE, NAJSTAREJŠA LEKARNA OZ. LEKARNIŠKI PROSTOR NA SLOVENSKEM« in pošta 3254 PODČETRTEK

V petek, 31. marca 2023, bo na pošti 3254 Podčetrtek v uporabi poštni žig prvega dne v obeležitev izida priložnostnega filatelističnega sklopa »Slovenija v presežnikih: turizem – Olimje, najstarejša lekarna oz. lekarniški prostor«. Sklop je sestavljen iz priložnostne poštne znamke, pole 25 poštnih znam, ovitka prvega dne in žiga prvega dne. Koroško filatelistično društvo (KFD, www.kfd.si) pa je, v sodelovanju z Borutom Bončino, pripravilo maksimum karto kot dodatek k zadevnemu priložnostnem filatelističnem sklopu. Filatelistični sklop PS in maksimum karto KFD je oblikoval arhitekt Borut Bončina (KFD).

Koroško filatelistično društvo, zanj Borut Bončina

Turizem: Slovenija v presežnikih - Olimje najstarejša lekarna