Večina te številke, ki je izšla v majhni nakladi, in ki obsega skoraj 60 strani, je posvečena filatelističnemu obeležju 200 letnice rojstva Arnolda Riklija ter Waltu Disneyu in pregledom znamk, ki so izšle z motivi njegovih risank. Na začetku pa je nekaj strani posvečenih delovanju FD Ljubljana v letu 2022.

Cena Vestnika je 10 evrov + 2 evra za poštnino, naročila pa sprejema Boštjan Petauer bostjan.petauer@siol.net, kjer lahko dobite tudi dodatne informacije.

Na razpolago je tudi nekaj starejših številk. Če vas kaj zanima, povprašajte ne zgornjem naslovu.

Boštjan Petauer

Izšla je 28 (prva letošnja) številka Filatelističnega Vestnika