Thailand 2023

Svetovna filatelistična razstava pod pokroviteljstvom FIP TAJSKA 2023 bo potekalo od 27. novembra do 2. decembra 2023 v Bangkoku. Izpolnjene prijavne obrazce v JPG ali PDF formatu je potrebno poslati do 31. marca na naslov thailand2023wsc@gmail.com. Uvodno stran in sinopsis priložite v JPG ali PDF formatu. Vaše prijavnice pošljite komisarju Veselku Guštinu: veselko.gustin@gmail.com.

FZS zaradi velikih stroškov v zvezi z organizacijo letošnje razstave Multilaterale razstavljavcem ne bo krila prispevka za vitrine.