Savpex 2023

Razstavo organizira Filatelistično društvo Orange Free State iz Južne Afrike pod pokroviteljstvom Filatelistične federacije Južne Afrike. Prijave je potrebno poslati do 31. maja 2023. Rok za prijavo po internetu je 30. april 2022. Skenirane strani pa je potrebno posredovati do 22. maja 2022.

Podrobnosti o razstavi (pravila razstave, prijavnice…) dobite tu.

FZS zaradi velikih stroškov v zvezi z organizacijo letošnje razstave Multilaterale razstavljavcem ne bo krila prispevka za vitrine.