V majhni nakladi je tik pred koncem leta izšla 27. številka Filatelističnega Vestnika FD Ljubljana, ki na skoraj 60 straneh prikazuje tekoče novice, nekaj pa je tudi prispevkov trajnejšega značaja. Tudi ta številka je tiskana na boljšem papirju kot dosedanje, zato je tudi cena nekoliko večja in sicer 10 evrov, k čemur je treba prišteti še 2 evra poštnine. Številka vsebuje precej prispevkov z filatelistično tematiko (Precejšen del številke je posvečen izdajam, ki so izšle med 70-letnim vladanje kraljice Elizabete II), najde se pa tudi kaj ne filatelističnih zanimivosti, nekateri ne filatelisti kupujejo revijo prav zaradi teh.

Uspeli smo dobiti tudi nekaj malega starejših številk, ki so bile sicer v glavnem že razprodane in sicer in sicer: 4, 6, 8, 10, 13 , 15, 16, 17 18 in 19, 20 , 21 in 23. Od nekaterih je na razpolago le po en izvod. Cena posamezne številke je 5 evrov. Če pa jih vzamete vsaj 5, je cena 3 evre za kos, razen za št. 19, 20, 21 23, 24, 25 in 26 (te so že tiskane na boljšem papirju) ki stanejo 10 evrov kos. K temu je potrebno prišteti še poštnino, ki je odvisna od števila izvodov.

Naročila sprejema Boštjan Petauer, bostjan.petauer@siol.net, kjer lahko dobite tudi ostale informacije.

27. številka Filatelističnega Vestnika FD Ljubljana