Fes je v letošnjem letu izdal 10 mnenj, kar je precej več kot prejšnja leta. Največ jih je bilo tokrat iz predfilatelije, Jugoslavije in Verigarjev. Ponaredkov nismo odkrili.

Vabimo zbiralce, ki imajo material, pa bi radi preverili pristnost in ali kvaliteto, da ga dajo v pregled FES-u. To sicer nekaj stane, ampak mirna vest ima tudi svojo ceno. Več o FES- je na levi strani naše spletne stran.

Koordinator FES-a
Mag. Boštjan Petauer