Spoštovani razstavljavci, prišel je čas, da svoje zbirke pokažete tudi domačim obiskovalcem na regionalni razstavi MULTILATERALE 2023, ki bo potekala od 7. do 10. septembra 2023 v Kopru.
Razstava bo I. ranga z vsemi tekmovalnimi razredi. Enookenskim eksponatom bomo poskusno odprli še drugo in tretje okno, kar pomeni,da lahko za teme, ki niso dovolj obsežne za pet vitrin, prijavite eksponate v eni, dveh ali treh vitrinah.

Pokažimo domačim in tujim obiskovalcem svoje najboljše!

Rok za prijavo glavnemu komisarju razstave Igorju Pircu (ipirc711@gmail.com) je 31. januar 2023 s priloženo prijavnico.