Na zboru članov FZS je predsednik FZS mag. Bojan Bračič podelil priznanja posameznikom za njihovo aktivno delovanje na različnih področjih filatelije.

Njihovo delovanje je lahko vzgled vsem ostalim našim članom.