Za obdobje 2020 – 2021 je podatke o svojem delu oziroma aktivnostih poslalo 14 društev naše zveze.

Prejete podatke smo zbrali in ovrednotili. Na rednem zboru članov FZS je predsednik mag. Bojan Bračič čestital društvom za dosežke in jim podelil diplome.

Uredniki spletne strani se pridružujemo čestitkam.

Priznanja društvom za njihovo delo v letih 2020 - 2021
Priznanja društvom za njihovo delo v letih 2020 - 2021