Zveza FZS je članica regionalne skupine MULTILATERALE, katero sestavljajo še filatelistične zveze Avstrije, Luksemburga, Lihtenštajna, Nemčije, Nizozemske in Švice. Delovna skupina Multilaterale ima svoje razstave vsako drugo leto; lani je razstavo gostila avstrijska zveza v Sankt Pöltnu, prihodnje leto pa smo na vrsti mi.

Z ozirom, da smo edina članica, ki ima stik z južnim morjem Evrope, smo se odločili razstavo pripraviti v Kopru. Priprave tečejo v sodelovanju s koprskim filatelističnim društvom že poldrugo leto in osnovni temelji razstave so dogovorjeni.

Na razstavi pričakujemo seveda tudi domače razstavljavce, zato že danes poziv za pripravo kakovostnih zbirk.

Rok za prijavo nacionalnemu komisarju Igorju Pircu (ipirc711@gmail.com) je 31. december 2022; čas za pripravo zbirke pa še tudi pozimi in pomladi 2023.

Multilaterale 2023