Zveza FZS je članica regionalne skupine MULTILATERALE, katero sestavljajo še filatelistične zveze Avstrije, Luksemburga, Lihtenštajna, Nemčije, Nizozemske in Švice. Delovna skupina Multilaterale ima svoje razstave vsako drugo leto; lani je razstavo gostila avstrijska zveza v Sankt Pöltnu, prihodnje leto pa smo na vrsti mi.

Z ozirom, da smo edina članica, ki ima stik z južnim morjem Evrope, smo se odločili razstavo pripraviti v Kopru. Priprave tečejo v sodelovanju s koprskim filatelističnim društvom že poldrugo leto in osnovni temelji razstave so dogovorjeni.

Na razstavi ML 2021 septembra lani smo vsem članicam ML posredovali vabilo, januarja letos pa tudi Pravila razstave in večina vabljenih je imenovala nacionalne komisarje, nekatere tudi že člane sodniškega zbora.

Na razstavi pričakujemo seveda tudi domače razstavljavce, zato že danes poziv za pripravo kakovostnih zbirk.
V nadaljevanju vas bomo seznanjali z napredovanjem priprav, pravil razstave in roki za prijave.

Razstava MULTILATERALE