Novo dvoletno obdobje ocenjevanja društev

Z letošnjim letom se je začelo novo dvoletno obdobje ocenjevanja društev.
Predsedniki društev ste dobili obvestilo, da do 31. 3. 2022 pripravite poročilo o vaših aktivnostih v letih 2020 in 2021.
Pripravite tudi predloge kateri vaši člani s svojo aktivnostjo zaslužijo priznanje naše zveze.

Novo dvoletno obdobje ocenjevanja društev