FD Ljubljana je ob razstavi Nikola Tesla – 100 let frekvenciometra izdalo v zelo majhni nakladi spominsko razglednico, ki je prikazana na sliki. Zaradi majhne naklade je cena nekoliko višja kot ob drugih podobnih izdajah FD Ljubljana in sicer znaša 9 evrov, k čemur je treba prišteti še 1 evro za poštnino.

Naročila sprejema Boštjan Petauer, bostjan.petauer@siol.net.

Spominska razglednica ob razstavi Nikola Tesla – 100 let frekvenciometra