V majhni nakladi je izšla 23. številka Filatelističnega Vestnika FD Ljubljana (ker se je nabralo precej materiala, je to letos že peta), ki na skoraj 80 straneh prikazuje tekoče novice, nekaj pa je tudi prispevkov trajnejšega značaja. Precejšen del publikacije je tokrat posvečen filatelističnemu in numizmatičnemu materialu v zvezi z Nikolo Teslo, tudi v povezavi s filatelistično razstavo na to temo, ki jo FD Ljubljana prikazuje v avli glavne pošte v Ljubljani in ki bo odprta do 9.1.2022.

Tudi ta številka je tiskana na boljšem papirju kot dosedanje, zato je tudi cena nekoliko večja in sicer 10 evrov, k čemur je treba prišteti še 2 evra poštnine.

Uspeli smo dobiti tudi nekaj malega starejših številk, ki so bile sicer v glavnem že razprodane in sicer in sicer: 4, 6, 8, 10, 13. , 15, 16, 17 18 in 19, 20 in 21. Od nekaterih je na razpolago le po en izvod. Cena posamezne številke je 5 evrov. Če pa jih vzamete vsaj 5, je cena 3 evre za kos, razen za št. 19, 20, 21 in 22 (te so že tiskane na boljšem papirju) ki staneta 10 evrov kos. K temu je potrebno prišteti še poštnino, ki je odvisna od števila izvodov.

Naročila sprejema Boštjan Petauer, bostjan.petauer@siol.net, kjer lahko dobite tudi ostale informacije.

23. številka Filatelističnega Vestnika FD Ljubljana