Spomladi smo opozorili občino Kranjska Gora, da je na njenem območju poštni miljni kamen iz avstrijskih časov, in, da je poškodovan.
Že v prvem odzivu je gospa Vlasta Skumavc Rabič iz Službe za družbene dejavnosti in gospodarstvo občine Kranjska Gora izrazila polno
pripravljenost za zaščito tega spomenika poštne zgodovine na naših tleh; pred dnevi pa nas je tudi obvestila, da je bila obnova miljnika
poleti izvedena ter posredovala tudi nekaj slik.

Vsem deležnikom, Občini, Policijski postaji in mogoče tudi Zavodu za varstvo kulturne dediščine priznanje in zahvala za obnovo!