V času epidemije corona virusa SARS-CoV-2 je bilo mnogo dejavnosti po svetu in pri nas ustavljenih. V marsikaterem segmentu je bila država »zaprta«, nekateri sistemi pa so morali kljub izjemno zahtevnim razmeram opravljati svoje delo.

Najbolj je vsekakor bilo obremenjeno zdravstvo v vseh segmentih, zraven pa lahko dodamo še policijo, vojsko, gasilce in še koga.
Filatelistični in numizmatični klub Celje je z avtorjem Tonetom Petkom pripravil filatelistično razstavo, s katero smo se želeli zahvaliti vsem, »ki so bili v prvih vrstah« boja z virusom in njegovimi posledicami.

Razstava bo odprta v Citycentru Celje v času od 20. do 30. septembra 2021.

Ob dobrem sodelovanju s sosednjim FD Žalec smo izdali tudi maksikarto in osebno znamko, na Pošti v Celju pa bo na razpolago tudi PPŽ.
Vljudno vabljeni.

Igor Topole, predsednik kluba

ZAHVALA ZDRAVSTVU