V galeriji Sokolskega doma Škofja Loka sta od 7. do 15. septembra 2021 na ogled dve filatelistični razstavi, ki ju je pripravilo Filatelistično društvo Lovro Košir Škofja Loka:

  • S Kristusom po poti Škofjeloškega pasijona. Razstava je posvečena 300. obletnici nastanka besedila Škofjeloškega pasijona.
  • Razstava članov filatelističnega krožka na osnovni šoli Škofja Loka – mesto.

Društvo je izdalo dve priložnostni dopisnici in v sodelovanju s pošto Slovenije priložnostni žig, ki je na voljo na poštni na Kapucinskem trgu 14 v Škofji Loki.

Razstavi si lahko ogledate od torka do petka od 10.00 do 12.00 in od 17.00 do 19.00, v soboto od 9.30 do 12.30 in v nedeljo od 9.30 do 12.30 ter od 17.00 do 19.00.