Zveza FZS oziroma pripravljavci simpozija 100 let Verigarjev, prvih slovenskih poštnih znamk, so za slavnostno leto 2019 pripravili in založili stenski koledar, ki povzema vse najpomembnejše datume, vezane na zasnovo in izdaje Verigarjev. Koledar pokriva dogodke od oktobra 1918 do decembra 1919.

Koledar je bil natisnjen v nakladi 3000 izvodov, pol za namene Zveze in njenih članov, pol pa za Pošto Slovenije. Povzetek dogodkov je bil pripravljen tudi na posterju.
Za vse, ki koledarja nimajo, ga objavljamo v elektronski verziji, podatki in obletnice bodo lahko marsikomu v pomoč ali informacijo.

Stenski koledar za leto 2019 ob stoletnici Verigarjev