Obveščamo vas, da je Koroško filatelistično društvo (KFD, www.kfd.si) ob podpori Župnije Prevalje (www.zupnija-prevalje.si) pripravilo, v počastitev 525-letnice prve omembe cerkve sv. Barbare na Prevaljah, priložnostni poštni žig (PPŽ, 2391 Prevalje, 3. 3. 32021). istočasno je KFD izdalo tudi priložnostno poštno ovojnico (PPO, KFD 230/2021). PPŽ je oblikoval Peter Močnik, OPD pa Borut Bončina.

Na pošti 2390 Ravne na koroškem je Izidor Jamnik (KFD) postavil priložnostno filatelistično razstavo.

Priložnostni poštni žig in poštna ovojnica ob 525-letnici prve omembe cerkve sv. Barbare na Prevaljah