Obveščamo vas, da je Koroško filatelistično društvo (KFD, www.kfd.si) v navezavi z Filatelistično-numizmatskim klubom Celje (FNK CE) in s pomočjo Občine Šentjur (www.sentjur.si) pripravilo, kot dodatek k priložnostnem filatelističnem sklopu Pošte Slovenije (www.posta.si/zasebno/znamke-in-filatelija/ galerija/postna-znamka#k=StampYear:2021) ob 200. obletnici Blaža Kocena, geografa in kartografa (3232 Ponikva, 29. 1. 2021), maksimum-karto (MK)/razglednico (KFD 229/2021). MK je, tako kot priložnostni poštni sklop, oblikoval arh. Borut Bončina.

200 let Blaža Kocena - geografa in kartograf