Pandemija koronavirusa povzroča prekinitev poštnega prometa, tako pisemskega kot tudi paketnega z mnogimi deželami sveta, na srečo ne z nam najpomembnejšimi.

Pošta Slovenije na svojih spletnih straneh daje tekoče informacije, tako, da lahko pred odhodom na pošto preverite trenutno stanje povezave z določeno državo.

Spletne strani s podatki za paketni promet, za pisemski promet in krovna tabela:

Če pošiljate različno blago kot pismo, predhodno izpolnite obrazec CN 23, ki ga najdete na spletni strani Pošte.