LA POŜTMARKOJ TLT-VUJNA 300 DINAROJ 38-a Universala Kongreso de Esperanto 1953

La historio de la poŝtmarko TLT-VUJNA / Teritorio Libera de Trieste – Administrado Popola Armeo Jugoslavia / Esperanto-Kongreso /
je 300 dinaroj, estas jam tre malnova.
Unuafoje ni trovas la novaĵon en Nova filatelija (NF), n-ro 8a – 1953: “La 15- kaj 300-dinaraj poŝtmarkoj estis presitaj por la FLRJ / Federacia Popola Respubliko Jugoslavia, kaj estis eldonitaj ankaŭ por la
teritorio / TLT / de Koper.

PREBERI VEČ