Koroško filatelistično društvo (KFD), Koroška galerija likovnih umetnosti (KGKLU) in Mestna občina Slovenj Gradec (MOSG) so, v spomin na 100. obletnico rojstva akademskega slikarja Karla Pečka, pripravili priložnostni poštni sklop, ki ga sestavljajo priložnostni poštni žig (2380 Slovenj Gradec, 29. 9. 2020), dve osebni poštni znamki (nominali A in B), priložnostna pisemska ovojnica (KFD 222/2020), razglednica/MK (KFD 223/2020) in ilustrirana dopisnica/vabilo (KFD 224/2020). Avtor sklopa, ki ga zaokrožuje priložnostni filatelistična razstava Jožeta Kebra (KFD), postavljena v preddverju KGLU/KPM (Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec), je arh. Borut Bončina.

100. obletnica rojstva akademskega slikarja Karla Pečka

100. obletnica rojstva akademskega slikarja Karla Pečka