V soboto, 19. septembra 2020, smo imeli v Ljubljani zbor članov FZS, na katerem smo podelili priznanja posameznikom ter društvom, poleg tega pa smo izvolili novo vodstvo Zveze. Predsednik je mag. Bojan BRAČIČ (FD Maribor), podpredsednika sta Igor PIRC (FD Ljubljana) in dr. Peter SUHADOLC (SFD LK Trst), blagajnik je dr. Peter KRAMAR (DZ SCIURUS Radovljica), glavni tajnik pa Primož ČEBULJ (FD LK Škofja Loka).

Preostali člani IO FZS pa so (po abecednem redu):
Veni FERANT
Veselko GUŠTIN
Izidor JAMNIK
Miran JEREB
Vekoslav KRAHULEC
Stojan MAJDIČ
Marjan MALIČ
Mitja PELICON
Alojz TOMC in
Ladislav ZAJC.

Člani Nadzornega odbora:
Zdenko KALIZAN
Jože KEBER
Jože NEMEC
Boštjan PETAUER in
Zdravko STRADAR.

Člani Častnega razsodišča:
Rikardo GROSELJ
Boris LAVRENČIČ
Mitja MIHELIČ
Alojz PAVELŠEK in
Miro SANABOR.