Epidemija kolere v Piranu leta 1849

Mitja Jančar je pripravil poštnozgodovinski prispevek o epidemiji kolere na Primorskem v devetnajstem stoletju.

Epidemija kolere v Piranu leta 1849
Epidemija kolere v Piranu leta 1849