Pandemija korona virusa, ki je ne moremo primerjati z ničemer v naši preteklosi in spreminja naša življenja, je v delo vključila številne službe, dejavnosti, zavode, organizacije in predvsem posameznike, ki so v obdobju “#ostanidoma”, naprej in še toliko bolj požrtvovalno opravljali svoje delo v korist nas vseh! Čeprav so jim bile, so in verjamemo, da še bodo izkazane številne najrazličnejše hvaležnosti, pa le-teh zagotovo ne bo nikoli preveč.

Postpandemična akcija

V ta namen v Filatelistični zvezi Slovenije dajemo pobudo, da jim filatelisti in seveda tudi številni drugi, izkažemo majhno pozornost tudi v obliki pisne zahvale, in sicer:

  • posameznik, družina, društvo, ali kdorkoli pošlje dopisnico ali razglednico na naslov(e) po lastnem izboru, (možni naslovi: Zdravstveni dom, bolnišnica, lekarna, policijska postaja, poštar oziroma lokalna pošta, dom starejših občanov, osnovna šola, vzgojnovarstveni zavod, medijska hiša, gasilci, komunalno podjetje, lokalna trgovina oziroma trgovinska organizacija…. )
  • naslovniki so lahko: zaslužni posamezniki, oddelki, ustanove, skratka različni nivoji po vaši izbiri, kot ste jih doživljali v času pandemije,
  • na tej “pošiljki” z ročno pisavo v enem, dveh, ali največ treh stavkih izrazimo hvaležnost naslovniku,
  • zahvala naj bo kulturna, kratka in jedrnata, z navedbo pošiljatelja, ter brez ideoloških, ali kakih podobnih predznakov,
  • na “pošiljko” nalepimo poštno znamko ob upoštevanju higiene,
  • število “pošiljk” je odločitev pošiljatelja,
  • priporočljivo je, da to akcijo širimo med sosede in prijatelje.

Hvala vsem, ki ste skrbeli za nas!
Filatelistična zveza Slovenije in njen pobudnik Tone Petek